PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cvičení ze švédské lexikologie - ASK500154
Anglický název: Practical Swedish Lexicology
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)
Cvičení ze švédské lexikologie jsou volitelný doplňkový kurz k přednášce Lexikologie švédštiny. Jeho náplní je jak praktické procvičování jevů probíraných na přednáškách, tak i další prohloubení teoretických znalostí a aktivní rozšiřování slovní zásoby. Součástí kurzu je také studium a prezentace odborných textů ze švédské lingvistiky. Kurz probíhá ve švédštině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)

- aktivní účast v kurzu (maximálně tři absence)

- pravidelná samostatná příprava

- ústní prezentace odborného textu (švédsky)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)

- BOLANDER, Maria. Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber, 2005.

- HOLMGREN ORDING, Hans. Se upp! Svenska partikelverb. Stockholm: Natur och kultur, 1998.

- HULTMAN, Tor G. Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003.

- JOSEFSSON, Gunlög. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur. 2009.

- JÖRGENSEN, Nils, SVENSSON, Jan. Nusvensk grammatik. Malmö: Gleerup, 1991.

- MALMGREN, Sven-Göran. Svensk lexikologi. Lund: Studentlitteratur, 1994.

- STÅLHAMMAR, Mall. Engelskan i svenskan: Åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser. Stockholm: Norstedts, 2010.

- TELEMAN, Ulf et al. Svenska akademiens grammatik. Del 2: Ord. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK