PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Norsk I (Norština I - další skandinávský jazyk) - ASK500007
Anglický název: Norwegian I - Other Scandinavian Language
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: norština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Mgr. Tone Vigrestad
Vyučující: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Mgr. Tone Vigrestad
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.11.2019)
Dette er et praktisk norskkurs for svensk- og danskstudenter på masternivå. Målet med kurset er å forbedre forståelsen av muntlig og skriftlig norsk – både formelt og uformelt språk. Man vil få kunnskap om norsk språk, kultur og samfunnsliv.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.11.2019)

Ulike avisartikler og støtteark distribuert i timene.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.11.2019)

Krav til studiepoeng ("zápočet"): 1. aktiv deltakelse i timene, 2. minimum 80 % oppmøte, 3. to muntlige framfæringer     

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK