PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Překlad švédských publicistických textů - ASK200243
Anglický název: Translation of Swedish journalistic texts
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)
Náplní kurzu bude praktický nácvik překladu ze švédštiny do češtiny, který má za cíl prohloubení znalostí švédského jazyka a reálií a aktivní rozšiřování slovní zásoby, ale také zdokonalování stylistiky cílového jazyka (češtiny). Materiál bude vybírán nejen z aktuálního švédského zpravodajství, ale také z odborných textů různých oborů i z drobné moderní prózy. Vyzkoušíme si překládat například také reportáže, cestopisy, fejetony či humoristické texty. Seminář předpokládá pravidelnou samostatnou domácí přípravu: studenti analyzují předem zadaný zdrojový text a připraví si vlastní překlady, o kterých budeme na následujícím semináři diskutovat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)

- pravidelná aktivní účast na seminářích

- docházka nejméně 75 % (max. tři absence)

- včasné zpracování všech zadaných textů (i v případě absence je potřeba zaslat překlad vyučující e-mailem nejpozději v úterý večer před seminářem)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)

HOUŽVIČKOVÁ, Milena a Jana HOFFMANNOVÁ. Čeština pro překladatele: základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012.

KNITTLOVÁ, Dagmar, Bronislava GRYGOVÁ a Jitka ZEHNALOVÁ. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.

MATHESIUS, Vilém. Jazyk, kultura a slovesnost. Praha: Odeon, 1982.

MOUNIN, Georges. Teoretické problémy překladu. Praha: Karolinum, 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK