PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Life and Biography in the Middle Ages - ASK200217E
Anglický název: Life and Biography in the Middle Ages
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASK200217
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Jirák (05.03.2018)
The course aims to depict the forms and shapes of the genre of biography in the Middle Ages. It attempts to cover a
broad spectrum of cultures and languages - Latin, Hebrew, Middle High German, Occitan, Old Norse or Balkan –
and a full range of figures whose life medieval biography could depict: heathen and Christian kings, heroes, saints,
Jesus as well as adventurers and dark heroes.
However, the course plans to offer more than an analysis and classification of biography subgenres and
picturesque personalities. All the lectures should address the basic question of what was substantial in a human
life for the medieval man, what gave it value and endowed it with meaning.
All the lectures and discussions will be in English, the lectures will be held by guest professors from foreign
universities.


Cílem semináře je zobrazit podoby a formy, jichž ve středověku nabýval žánr biografie. Seminář se pokusí pokrýt
široké rozpětí středověkých kultur a jazyků a zohlední životopisná díla latinská, židovská, arabská, staro- a
středohornoněmecká, okcitánská, staroseverská, balkánská. Současně by se ale rád pokusil zmapovat až
panoptikální přehlídku postav, jež středověká kultura životopisem v té či oné formě poctila: krále pohanské a
křesťanské, světce, samozřejmě Ježíše, a hrdiny ale i dobrodruhy, padouchy a temné hrdiny).

Seminář by se nicméně nerad vyčerpal popisem a literární analýzou jednotlivých životopisných žánrů a děl.
Základem, který by měl stát za všemi jednotlivými příspěvky, by měla být otázka po tom, co bylo pro středověkého
člověka na lidském životě podstatné, co mu v jeho očích dávalo hodnotu a konstituovalo jeho smysl.

Všechny přednášky a diskuse budou vedeny v anglickém jazyce, jednotlivá sezení povedou jmenovití profesoři
zahraničních univerzit.

Program:

Life and Biography in the Middle Ages

22.2. A Poet Miriam Cabré (UdG Girona): Vidas. Lives of Famous Occitan Troubadors


1.3. not yet finally stated

8.3. The one who has to come ... Klára Soukupová (ChU Prague): Sportsmen and Mafiosos. The Genre of
Biography in the Modern Europe

15.3. A Hero Jens Peter Schjødt (AU Aarhus): Sigurðr or the Life of a Hero


22.3. A Duke Jeff Rider (WU Connecticut): The Life and the Murdering of Charles the Good


29.3. A Heathen King Rolf Stavnem (AU Aarhus): Heathen Norse kings, their life and death


5.4. An Adventurer Leszek Paweł Słupecki (UR Rzeszów): Polish Comes Piotr Wlostowic - grand
lord from Silesia, famous adventurer and lover, stateman ending his career punished with blinding, benefactor of
the church – and his legend in medieval and post-medieval sources including lost Carmen Mauri

12.4. A Christian King Slavica Rankovic: Through the Secular and Saintly Eyes of his Sons: A
Comparative Consideration of Two Biographies of Stefan Nemanja, the Founder of the Serbian Medieval State


19.4. A Saint Rudolf Simek (RFWU Bonn): Holy Lives: How you Make a Saint?


26.4. A Villain Wilhelm Heizmann (LMU München): The Growth of the Bibliography of Dismas
and Gesmas in Medieval Sources


3.5. Jesus David Falvay (ELTE Budapest): The Late Medieval Lives of Christ


10.5. A Jewish Jesus Not yet definitely stated: Toledot Yeshu. The Scurrilous Jewish Fable of the Life
of Jesus


17.5. A Dark Hero Florian Deichl (LMU München): Tronege Hagen and the Sinister Thread of the
Middle High German Nibelungenlied


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK