PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly dánské gramatiky - ASK200209
Anglický název: Selected Issues of Danish Grammar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Radka Stahr, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Stahr, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (25.12.2017)
Určeno pouze pro magisterské studenty oboru Skandinavistika
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK