PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Gramatická slova a syntax - ASJB0009
Anglický název: Grammatical Words and Syntax
Zajišťuje: Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Třída: Exchange - 08.9 Others-Humanities
Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (26.06.2019)
Přednáška shrnuje ostatní jazykový materiál mimo nominální a verbální kategorie: zájmena, partikule, adverbia,
spojky, částice a syntax prajazyka.

1) Vývoj názorů na morfologii zájmena a roli neohebných slovních druhů a problémy názvosloví, přehled
zásadních prací od počátku bádání a v současné době standardních příruček
2) Morfologie zájmenných bází, supletivismus
3) Kategorie zájmen (osobní, reflexivní, přivlastňovací, vztažná, neurčitá, záporná, zájmenná adjektiva)
4) Vztah osobních zájmen ke slovesu (funkčně) a k nominu (funkčně a formálně)
5) Rod a pád
6) Kategorie neohebných slovních tříd a jejih členění
7) Adpozice
8) Konjunkce
9) Dimenzionální adverbia a jejich vztah k pronominálním bázím
10) Základní rysy syntaxi a syntaktická typologie a její důsledky pro rekonstrukci
11) Pádová syntax
12) Vedlejší věty
13) Pozice shodného a neshodného přívlastku
14) Negace
15) Otázka.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (28.08.2015)

The aim of the lecture is to introduce the student to the history and prehistory of the Indo-European languages and Indo-European comparative linguistics and their present relation and common features. A special focus will be placed on the position of Czech vis-à-vis the major languages of Europe, highlighting the common heritage. The following topics will be covered:

1. Language change, its scientific and popular conceptions throughout history

2. Indo-European comparative linguistics: from William Jones to 21 century

3. Indo-European branches

4. The comparative reconstruction, regularity and analogy

5. PIE homeland, culture, migrations, contacts

6. PIE phonology (kentum-satem, laryngeal theory, ablaut, sound laws)

7. PIE morphology (inflection, derivation, compounds)

8. PIE nominal categories

9. PIE pronoun

10. PIE numerals

11. PIE verb

12. PIE particles and syntax

Clackson, James. Indo-European Linguistics. An Introduction. Cambridge Textbooks in Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press (2007).

Fortson, Benjamin W. IV, (2006). Indo-European Language and Culture: an introduction. (2nd edition) Blackwell Textbooks in Linguistics.

Mallory, J. P. - Adams, D. Q.The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford - New York: Oxford University Press. (2006)

Meier-Brügger, Michael, Indo-European Linguistics. de Gruyter Textbook: Berlin, Walter de Gruyter (2003).

Ringe, Donald, Reconstructed ancient languages. In: Woodard, Roger (ed.). Ancient languages of Asia and America. CUP.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK