PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Písmo a rekonstrukce - ASJB0004
Anglický název: Written Records and Reconstruction
Zajišťuje: Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Mgr. Pavel Čech, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (28.08.2015)
Smyslem přednášky je vybavit studenta dostatečnými znalostmi o vzniku, vývoji a společenských a historických
aspektech standardizace a přenosu písma, aby dokázal posoudit jeho roli v historické jazykovědě a filologii
semitských a indoevropských jazyků.
Současně se seznámí s otázkami obecně teoretickými, se vztahem rekonstrukce a luštění písma a s různými typy
vazby písma na jazykový či konceptuální plán. V průběhu přednášky budou uvedeny všechny hlavní písemné
systémy vzniklé egyptském, mezopotamském, anatolském a středomořském areálu, jakož i jejich další vývoj a
vzájemné vztahy.

Literatura:

Coulmas, Florian. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Oxford, OX, UK - Cambridge, Mass., USA
(Blackwell Publishing) 2004.
Daniels, Peter T. - Bright, William (eds.). The World’s Writing Systems. New York - Oxford (Oxford University Press)
1996.
Houston, Stephen D. (ed.). The First Writing. Script Invention as History and Process. Cambridge (Cambridge
University Press) 2004.
Sproat, Richard. A Computational Theory of Writing Systems. 2000.
Čapka, František - Santlerová, Květoslava. Z dějin vývoje písma. Brno (Masarykova univerzita v Brně) 1998.
Další literatura k jednotlivým okruhům bude uváděna v průběhu přednášky.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (28.08.2015)

Smyslem přednášky je vybavit studenta dostatečnými znalostmi o vzniku, vývoji a společenských a historických aspektech standardizace a přenosu písma, aby dokázal posoudit jeho roli v historické jazykovědě a filologii semitských a indoevropských jazyků.

Současně se seznámí s otázkami obecně teoretickými, se vztahem rekonstrukce a luštění písma a s různými typy vazby písma na jazykový či konceptuální plán. V průběhu přednášky budou uvedeny všechny hlavní písemné systémy vzniklé egyptském, mezopotamském, anatolském a středomořském areálu, jakož i jejich další vývoj a vzájemné vztahy.

Literatura:

Coulmas, Florian. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Oxford, OX, UK - Cambridge, Mass., USA (Blackwell Publishing) 2004.

Daniels, Peter T. - Bright, William (eds.). The World’s Writing Systems. New York - Oxford (Oxford University Press) 1996.

Houston, Stephen D. (ed.). The First Writing. Script Invention as History and Process. Cambridge (Cambridge University Press) 2004.

Sproat, Richard. A Computational Theory of Writing Systems. 2000.

Čapka, František - Santlerová, Květoslava. Z dějin vývoje písma. Brno (Masarykova univerzita v Brně) 1998.

Další literatura k jednotlivým okruhům bude uváděna v průběhu přednášky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK