PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fonologie prajazyka - ASJB0002
Anglický název: Phonology of the Proto-Language
Zajišťuje: Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (26.06.2019)
Přednáška uvádí do teoretických otázek rekonstrukce hláskosloví prajazyka dané rodiny, seminář vede studenta k
praktickému osvojení základních řad responsí v hlavních ide. větvích. Důraz je kladen na dynamiku systému a na
typologické paralely.
1) Přehled typů hlásek dle artikulace, úvod do názvosloví
2) Idea hláskového zákona, response, kognátu, isoglosy, chronologie
3) Vývoj rekonstrukce hláskosloví, historické školy, alternativní teorie a současné diskuse
4) Přehled fonologického systému prajazyka a hlavních starších jazyků
5) Konsonanty
6) Vokály
7) Slabika
8) Morfonologie
9) Přízvuk
10) Hlavní vývojové tendence v postprajazykovém dialektovém kontinuu, členění jazykové rodiny na
základě hláskoslovných isoglos
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK