PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vývoj arabštiny - ASJ500052
Anglický název: Development of Arabic
Zajišťuje: Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (27.05.2005)
Přehled vývoje arabštiny od nejstarších dokladů po dnešní dobu. Metodika stanovování jednotlivých fází vývoje arabštiny. Přehled hlavních fází vývoje arabštiny.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (27.05.2005)

Versteegh, Kees: The Arabic Language. New York 1997.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK