Poradenské praktikum II - ASGV00983
Anglický název: Practice in Consultancy II
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 6 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Prerekvizity : ASGV00871
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)
Jednosemestrální kurz Poradenské praktikum je pokračováním kurzu Poradenské praktikum I se zaměřením na konkrétní dloouhodobý poradenský projekt. (Kurz je vypsán pouze pro absolventy Poradenského praktika I a to za podmínek daných situací konkrétního projektu).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

Cílem předmětu je rozvoj poradenských dovedností při práci na konkrétním dlouhodobém poradenském projektu. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

Aktivní práce na reálném poradenském projektu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

Cummings, Worley, Organization Development

 Chris Argyris: Effective intervention activity

 John Kotter: Why transformation efforts fail

Edgard Schein: Facilitative Process Interventions