PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Introduction to Gender Studies - ASGV00885E
Anglický název: Introduction to Gender Studies
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASGV00885
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kristína Papcunová
Třída: Exchange - 08.9 Others-Humanities
Exchange - 14.2 Sociology
Exchange - 14.4 Psychology and Behav. Sciences
Exchange - 14.7 Anthropology
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK