Organizační rozvoj II - ASGV00863
Anglický název: Organizational Development II
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 18 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Záměnnost : ASGV00774, ASGV00775
Je prerekvizitou pro: ASGV00871
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)
Předmět poskytuje pohled na rozvoj a analýzu organizace z individuální, skupinové a makro-organizační úrovně, je koncipován teoreticko-empiricky. Pozornost je věnována základním konceptům organizačního rozvoje a plánovaných změn a jejich aplikaci v případových studiích či situacích z reálného organizačního života. Kurs Org.rozvoj II je pokračováním kursu Org. rozvoj I.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

 • prezentace analýzy příkladu z praxe

 • ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

 • interaktivní metoda výuky s využitím příkladů z praxe, případně přímé praktické zkušenosti

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

Předpokládaný plán kursu:

1. Poradenské intervence na úrovni jednotlivce– coaching, mentoring

2. Poradenské intervence na úrovni skupiny a týmu:

 • team building
 • řešení problematických situací ve fungování týmu
 • diversita a řešení souvisejících problematických situací
 • multikulturní komunikace

 

3. Poradenské intervence na úrovni organizace

 • problematika fúzí
 • restrukturalizace
 • změna organizační kultury

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

 • splnění požadavků kursu Org. rozvoj I případně obdobného kursu na jiné univerzitě
 • porozumění anglickému textu