PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Political Marketing - ASGV00841
Anglický název: Political Marketing
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jiří Boháček
Třída: Exchange - 14.1 Political Sciences
Exchange - 14.2 Sociology
Exchange - 14.9 Others-Social Sciences
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Political marketing.pptx Jiří Boháček
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Jiří Boháček (19.02.2021)
• Lecture discloses the principles of political marketing and its usage in political discourse. <br>
• Spot workshops with practical examples of political marketing in the Czech Republic and Russia.<br>
• Lecture aims ERASMUS and other students interested in topics of social applied sciences, social <br>
communication and text analysis.<br>
<br>
Topics overview:<br>
• Ideology, mass communication, types of political discourse: democratic and totalitarian;<br>
• Propaganda, ways of manipulation of public opinion;<br>
• Politics as a marketing, politics in postmodern society, agenda setting;<br>
• Development of oligarchic society, consumerization of political discourse;<br>
• Language of marketing and language of propaganda, manifestation of ideology in propagandistic texts;<br>
• Text reproduction of ideology by the political marketing;<br>
• Creation of validity in political systems.<br>

literature : basic - presentation Political marketing.pptx
next sources: at the end of presentation is full list of literature


final exam at the end of semester: test, multiple choice questions, (max 100 points and standard erasmus evaluation grades) - for only credit - minimum 50 points.

link to lectures LS2021
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3accccbad33b224fadb2573546be252727%40thread.tacv2/1613374200964?context=%7b%22Tid%22%3a%223b51479c-9349-40c9-8b58-c64b9e90e02c%22%2c%22Oid%22%3a%22e6547ac4-cd22-4bf3-9f1a-554acb362ced%22%7d
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK