PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Výzkumný projekt: Češi a politika v kvantitativních datech - ASGV00822
Anglický název: Research Project: Czechs and Politics in Quantitative Data
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaromír Mazák
Vyučující: Mgr. Jaromír Mazák
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaromír Mazák (18.09.2017)

V předmětu budeme pracovat s různými kvantitativními daty o postojích Čechů a Češek k politice, o jejich volebních preferencích a politických názorech. Lehce se odrazíme od existujících teorií a konceptů, ale hlavní část práce bude probíhat v Excelu, R nebo SPSS. Od studentů se očekává alespoň základní schopnost samostatné práce s daty a ochota učit se a zkoušet nové postupy nejen v rámci kurzu, ale i formou samostudia / domácí přípravy.
<br>
Kurz se zaměří na identifikaci vhodných dat, jejich čištění, analýzu i prezentaci. Předmět zakončíme studentskou konferencí.<br>


ENGLISH:
In this course, students will use available quantitative data sources to study behaviour and attitudes of Czechs towards politics.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaromír Mazák (16.09.2017)

Pro úspěšné zakončení kurzu je nutné včas plnit průběžné úkoly a zúčastnit se příprav studentské konference a vystoupit na ní s příspěvkem. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jaromír Mazák (16.09.2017)

Zaměříme se na tři hlavní bloky témat:

1) Volební chování Čechů a Češek:

- stranické preference, volební modely, volební potenciál, přepočet na mandáty

- volební chování a volební účast různých sociodemografických skupin

 

2) Rozdíl v politických postojích mezi voliči různých stran na jedné straně a voliči a nevoliči na straně druhé

 

3) Prediktivní modely volební účasti

 

4) Případně další témata, která budou studenty zajímat

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jaromír Mazák (16.09.2017)

Schopnost samostatné práce s daty alespoň na základní úrovni (vhodné je např. předchozí absolvování některého z kurzů analýzy dat v SPSS nebo R). Předmět není vhodný pro studenty prvního ročníku bakalářského studia a především je doporučen pro studenty od třetího ročníku bakalářského studia a studenty navazujícího magisterského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK