PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chapters on social deviance - ASGV00759E
Anglický název: Chapters on social deviance
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASGV00839
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Mgr. Eva Richter, Ph.D.
Třída: Exchange - 14.2 Sociology
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (26.01.2020)
Výuka se soustředí na vybraná témata z oblasti sociologie sociálních deviací, představí základní přístupy k jejich výzkumu, teoretická zakotvení a současné poznatky založené na výzkumu prováděném katedrou sociologie (v ČR, resp. EU). Kurz je otevřen všem studentům se zájmem o problematiku (kurz je vyučován v anglickém jazyce).
Atestace se ukládá na základě výsledku závěrečného testu.

Letní semestr 2020: Výuka začne ve 2. týdnu semestru, tj. 26.2.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (26.01.2020)

Obligatory literature

Texts assigned during the semester (via Moodle).

 

Recommended literature

J. Buriánek, S. Pikálková, Z. Podaná: Abused, battered, or stalked: violence in intimate partner relations gendered. Prague: Karolinum, 2016.

D. P. Farrington: Saving children from a life of crime : early risk factors and effective interventions. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007.

H. Johnson, N. Ollus, S. Nevala: Violence Agains Women. Springer, 2008.

A. Marešová et al.: Crime in the Czech Republic in 2010. Prague, IKSP, 2012. (www.ok.cz/iksp/docs/398.pdf)

J. R. Meloy: The psychology of stalking : clinical and forensic perspectives. San Diego : Academic Press, c1998.

L. J. Siegel, B. C. Welsh: Juvenile delinquency : theory, practice, and law. Belmont : Cengage Learning, 2008.

P. Zeman (ed.): Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2012–2015). Prague, IKSP, 2017. (http://www.ok.cz/iksp/docs/440.pdf)

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (26.01.2020)

Final test on topics covered during the semester.

Presence at (at least) half of the lectures.

Short assignments during the semester (voluntary - for extra credits).

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (26.01.2020)

Topics (selection):

−        social deviance and crime

−        crime trend and structure in the Czech Republic

−        juvenile delinquency

−        restorative justice

−        domestic violence

−        stalking

−        fear of crime

−        corruption

−        sociology of the police

−        crime prevention

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK