PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Landscape (and) Sociology - ASGV00741E
Anglický název: Landscape (and) Sociology
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASGV00838
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Mgr. Eva Richter, Ph.D.
Třída: Exchange - 14.2 Sociology
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (23.01.2019)
THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS. If you are a foreign student and you need a grade for this course, you should sign up for this code.

For more information about the course, click on the link next to "Is provided by" above.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK