PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sociologie náboženství - ASGV00124
Anglický název: Sociology of Religion
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SOCDUFFK (02.06.2008)
Cílem kursu, který je určen především pro religionisty a sociology, je podat přehled dějin oboru od osvíceneckých prvopočátků až do 60tých let 20. století s důrazem na díla hlavních představitelů a na nejzávažnější témata, přičemž největší pozornost bude věnována zakladatelům oboru (Comte, Durkheim, Weber). Značný důraz je kladen na filozofické předpoklady vzniku sociologie náboženství a filozofický i společensko-dějinný kontext jednotlivých sociologických teorií náboženství.

Literatura
Poslední úprava: SOCDUFFK (29.05.2008)

Povinná:

Nešpor Z., Lužný D., Sociologie náboženství

Berger P.L., Vzdálená sláva

Durkheim E., Elementární formy náboženského života

Lužný D., Nová náboženská hnutí

Kepel G., Boží pomsta

Weber M., Sociologie náboženství

Doporučená:

Berger P.L., The rummors of angels,

Berger P.L., The Heretical Imperative

Fenn R.K., Sociology of Religion,

Gauchet M., Odkouzlení světa

Hamilton M., The sociology of religion,

Juergensmayer M., Teror v mysli Boží

Luckmann T, The Invisible Religion

Lužný D., Náboženství a moderní společnost

Lyon D., Ježíš v Disneylandu

Sylabus
Poslední úprava: SOCDUFFK (02.06.2008)

1. Úvod do sociologie náboženství

"Encyklopedické heslo sociologie náboženství": cíl, metody, vztah k příbuzným oborům..

Filozofické předpolí sociologie náboženství

Jak vzniklo pojetí náboženství, které je předmětem sociologické reflexe?

2. Počátky sociologie náboženství

Comte, Tocquville

3. Klasikové sociologie náboženství

Durkheim

Marx

Weber

Troeltsch a Simmel

4. Úvod do soudobé sociologie náboženství

  • hlavní autoři, hlavní školy, hlavní tématické oblasti

Parsons a funkcionalisté

Parsonsovi pokračovatelé: Yinger, O´Dea

Berger a Luckmann

Luhmann

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK