PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Současná česká společnost - ASG500105
Anglický název: Contemporary Czech Society
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Mgr. Jaromír Mazák
Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaromír Mazák
Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout sylabus.pdf Sylabus kurzu Mgr. Jaromír Mazák
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaromír Mazák (20.09.2018)
Cílem předmětu je seznámení s výsledky nedávného sociologického bádání o české společnosti. Důraz bude kladen na důkladné porozumění tomu, že současné podoby společenské reality jsou výsledkem dlouhodobých i krátkodobých procesů sociální změny. Zohledněna bude i skutečnost, že aktéři činní v rámci současné české společnosti tyto procesy sociální změny sami reflektují, čímž různé způsoby interpretace minulosti ovlivňují i přítomnost a budoucnost naší společnosti. Předmět bude realizován formou tematických bloků, které přiblíží vybrané aktuální společenské fenomény a problémy.

PRO KOMPLETNÍ SYLABUS VIZ PŘILOŽENÝ SOUBOR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK