Visegrádské slovo dne. Praktický seminář z lexikografie - ASEV00486
Anglický název: Visegrád Word of the Day: Hands-on Multilingual Lexicography
Zajišťuje: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Jiří Januška, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seminář je určen primárně studentům Katedry středoevropských studií, ale i obecným lingvistům či bohemistům nikoliv netečným k cizím jazykům. Cílem je vytvořit materiálovou základnu pro projekt prezentující kontrastivní pohled na slovní zásobu jazyků visegrádského prostoru (čeština, slovenština, polština, maďarština). Formou bilaterálních kombinací, popsanou ve studii Škrabal – Benko 2019 (přiložena, viz Soubory, pro přihlášené uživatele), se zaměříme na vzájemné paralely i kontrasty (vč. tzv. falešných přátel) v lexikonech jednotlivých jazyků. Seminář má čistě praktický ráz: student by si během něj měl vyzkoušet nejen práci s jazykovými daty, ale také na jejich základě napsat krátkou reflexi vybraných lexémů, zároveň si vyzkouší i roli editora (editace automaticky vygenerovaných dat, revize cizího hesla). Příklad výstupu je přiložen v souboru pdf (viz Soubory, pro přihlášené uživatele). V ideálním případě se následně pokusíme i o získání skromného grantu.

Seminář bude probíhat formou 4 online setkání po 90 min. a domácí práce. V prvních dvou schůzkách si řekneme něco obecně o lexikologii a lexikografii, korpusových nástrojích aj. souvisejících tématech, rovněž si vymezíme konkrétní slova, jež budeme popisovat. Studenti následně pracují samostatně: píší k přiděleným slovům minisloupky, opírajíce se o jazykový materiál tradiční (slovníky tištěné i elektronické) i korpusový (korpusy příslušných jazyků, paralelní korpusy). V polovině semestru se podělíme o zkušenosti s tvorbou hesel. Poslední setkání proběhne koncem semestru a bude bilanční: zhodnotíme výsledky práce a zamyslíme se, co s celým projektem dál.

První schůzka proběhne v týdnu 12.–16. 10. – přesný čas a místo setkání dohodneme během předchozího týdne semestru se studenty, kteří budou na seminář zapsaní k 5. 10. Termíny a místa dalších setkání budou dohodnuta operativně.

Seminář není vhodný pro studenty prvního ročníku bakalářského studia.
Poslední úprava: Škrabal Michal, Mgr., Ph.D. (24.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Dvě podmínky:

1) aktivní účast na všech seminářích,

2) vypracování dohodnutého počtu heslových statí o daných lexémech.

Poslední úprava: Januška Jiří, Ph.D. (01.09.2020)
Literatura

Výchozí studie:

Škrabal Michal – Benko Vladimír (2019): Make My (Czechoslovak Word of the) Day. In: I. Kosem et al (eds): Electronic lexicography in the 21st century: Smart lexicography. Proceedings of the eLex 2019 conference. Brno: Lexical Computing CZ s.r.o., s. 467–477.

 

Další literatura podle dohody.

Poslední úprava: Januška Jiří, Ph.D. (01.09.2020)
Sylabus

1. setkání (začátek semestru): stručný úvod do lexikologie a lexikografie; korpusová lingvistika, korpusové nástroje a data; popis zamýšleného projektu
[následný úkol: studenti přečtou studii Škrabal – Benko 2019]

2. setkání (začátek semestru): specifikace celého projektu: makrostruktura „slovníku“ a mikrostruktura hesla, výběr hesel do hesláře, strategii psaní sloupku
[následný úkol: studenti píšou hesla]

3. setkání (půlka semestru): prezentace vybraných hesel (ideálně každý student 1–2 své heslo), diskuse a revize
[následný úkol: studenti napíšou zbytek hesel a odevzdají je]

4. setkání (konec semestru): bilanční debata nad výslednými hesly, výhledy do budoucna

Poslední úprava: Januška Jiří, Ph.D. (01.09.2020)