PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Polsko-český a česko-polský překladatelský seminář I - ASEV00349
Anglický název: Polish-Czech and Czech-Polish Translation Seminar I
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, polština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Renata Rusin Dybalska, Ph.D. (18.09.2016)

Dvousemestrální kurs poskytne studentům základní vhled do teorie, metodiky, ale zejména praxe překladu z polského do českého jazyka a obráceně. Semináře v zimním semestru budou zaměřeny na praktický překlad textů z různých tematických i stylových oblastí (díky nimž se studenti seznámí s nejčastějšími problémy překladatelské praxe, se zvláštním důrazem na interference česko-polské), semináře v letním semestru pak budou věnovány překladu rozsáhlejšího uceleného uměleckého textu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Januška, Ph.D. (29.06.2015)

Literatura:

Balcerzan E., Literatura z literatury: (strategie tłumaczy), Katowice 1998

Bednarczyk A., Kulturowe aspekty przekładu literackiego. Katowice 2002

Čeňková, Ivana a kol. Teorie a didaktika tlumočení. Praha 2001

Hrdlička, Milan. Literární překlad a komunikace. Praha 2003

Hrdlička, Milan. Translatologický slovník. Praha 1998

Hrdinová, Eva Maria - Vilímek, Vítězslav a kol. Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení: mezi Skyllou vědy a Charybdou praxe?! Ostrava 2008

Kozak J., Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Warszawa 2009

Krysztofiak M., Przekład literacki a translatologia, Poznań 1999

Lotko, Edvard. Čeština a polština v překladatelské praxi. Ostrava 1986

Lotko, Edvard. Polština a čeština z hlediska typologického. Olomouc 1981

Lotko, Edvard. Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Olomouc 1997

Lotko, Edvard. Zrádná slova v polštině a češtině. Olomouc 1987

Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, Warszawa 1993

Tabakowska E., Cognitive linguistic and poetics of translation, Tübingen 1993

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK