PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Česko-polský překlad odborných textů - ASE500023
Anglický název: Czech-Polish Translation of Specialized Texts
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, polština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Michala Benešová, Ph.D.
Vyučující: Michala Benešová, Ph.D.
Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)

Předmět je koncipován jako seminář, jehož cílem je rozebrat reálie z polského kulturně-společenského dění,
finanční sféry a analyzovat aktuální dění v oblasti humanitních věd. Předpokládá se velmi dobrá znalost polštiny
získaná v předcházejícím bakalářském studiu. Klíčovým cílem semináře je průnik do teorie a praxe překladu se
zvláštním zřetelem k překladům z polského jazyka do českého a naopak Překladatelská cvičení jsou zaměřena
prakticky na ověření zásad překladatelské práce. Šíře problematiky je procvičována pomocí nejrůznějších
odborných textů, příp. na základě textů přeložených posluchači.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (22.09.2017)

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na semináři, průběžné odevzdávání překládaných textů a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)

Základní studijní literatura:
Bańko, M.: Inny słownik języka polskiego. Warszawa 2000.

Buchter, A., Dunin, A.: Polski język biznesu dla cudzoziemców. Lublin 1998.

Grosbart, Z.: Specyfika przekładu w ramach języków słowiańskich w: Poetyka i stylistyka słowiańska. Wrocław 1973.

Hrala, M.: Současnost uměleckého překladu. Praha 1987.

Kuferova, Z., Poláčková, M., Porejšil, J., Skoumalová, Z., Straková, Z.: Překládání a čeština. Praha 2003.

Jazyková kultura překladu. Praha 1984.

Levý, W.: Umění překladu. Praha 1983.

Lotko, E.: Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava 1986.

LOTKO, E.: Zrádná slova v češtině a polštině. Olomouc 1992.

MOUNIN, G.: Teoretické problémy překladu. Praha 1999.

NEDVÉDOVÁ, M.: Obecná čeština v překladu. Naše řeč, 64, 1981.

Od słowa ke slovu. Racibórz 2003.

OLIVA, K.: Polsko - český slovník I. Praha 1994, II., Praha 1995.

Orłoś, T.Z., Hornik, J.: Czesko - polski słownik skrzydlatych słów, Kraków 1996.

Pietrak - Meiser, H.: Czeskie wyrażenia i zwroty frazeologiczne na tle porównawczym polskim. Lublin 1985.

Další odborná literatura:
Pietrak - Meiser, H.: Słownik frazeologiczny czesko-polski. Lublin 1993.

Polsko - český technický slovník. Praha 1980.

Polský obchodní dopis. Praha 1998.

Radvanovský, A.: Polsko - český a česko-polský ekononický slovník. Praha 1988.

J. Siatkowski.: M. Basaj, Słownik czesko-polski. Warszawa 2002.

SLOUKOVÁ, G.: Úvod do teorie tlumočení. Praha 1984.

Slovník spisovného jazyka českého I - VIII. Academia, Praha 1989.

Sylabus
Poslední úprava: Renata Rusin Dybalska, Ph.D. (01.10.2012)

1. Spotkanie wstępne.

2. Definicje terminów, pojęć.

3. Hasła słownikowe, encyklopedyczne.

4. Biogram.

5. Adnotacja.

6. Tekst popularnonaukowy I.

7. Tekst popularnonaukowy II.

8. Tekst popularnonaukowy III.

9. Artykuł naukowy I.

10.Artykuł naukowy II.

11. Artykuł naukowy III.

12. Test

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK