PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moderní literatury střední Evropy - ASE200058
Anglický název: Modern Central European Literatures
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASE100096
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michala Benešová, Ph.D. (25.09.2016)

Cílem výuky je posluchače ve třech dílčích přednáškách seznámit se základními vývojovými tendencemi slovenské, polské
a maďarské moderní literatury (20. století). Přednáška je rozdělena do tří povinných bloků: Dějiny slovenské literatury,
Dějiny polské literatury, Dějiny maďarské literatury. Tematické okruhy vycházejí z problematiky vývojové dynamiky a
periodizace novodobých literatur (slovenské, polské a maďarské). Výuka je zaměřena nejen na postižení proměn
estetických a ideových východisek, ale zároveň usiluje o poetologickou a žánrovou charakteristiku jednotlivých vývojových
fází.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michala Benešová, Ph.D. (25.09.2016)

Společná ústní zkouška ze všech tří literatur, nutný adekvátní seznam literatury.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eugen Gál, Ph.D. (03.10.2017)

Polská literatura:

 

 

 

J. Kwiatkowski: Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990

 

 

 

R. Matuszewski: Literatura polska 1939–1991, Warszawa 1995

 

 

 

M. Kowalczyk – P. Poslední: Jákobův žebřík. Polská literatura v letech 1945–1969, Červený Kostelec 2008

 

 

 

P. Poslední: Zápas s Leviatanem. Polská literatura v letech 1970–1990, Praha 2011

 

 

 

Štěpán, L. a kol.: Slovník polských spisovatelů, Praha 2000

 

 

 

J. Zieliński: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, Lublin 1989

 

 

 

S. Burkot: Literatura polska w latach 1939–1999, Warszawa 2002

 

 

 

Literatura polska 1918-1975. I-II. Brodka, A., Zaworska, H., Żółkiewski, S. (eds.), Warszawa 1993

 

 

 

T. Drewnowski: Literatura polska 1944–1989. Próba scalenia, Kraków 2004

 

 

 

J. Jarzębski: Proza dwudziestolecia, Kraków 2005

 

 

 

Maďarská literatura:

 

 

Povinná četba – včetně doprovodných studií v jednotlivých publikacích:

 

Ady, Endre: Krev a zlato, Československý spisovatel, 1950. Doslov: Vilém Závada.

Ady, Endre: Sám s mořem, Odeon, 1966. Doslov: Ladislav Hradský a Péter Sára.

Babits, Mihály: Kalif čápem, Odeon, 1972. Předmluva: Petr Rákos.

Babits, Mihály: Údolí neklidu, Odeon, 1983. Doslov: Petr Rákos.

Füst, Milán: Miloval jsem svou ženu, Odeon, 1973. Doslov: Petr Rákos.

Illyés, Gyula:  Jilm a vítr, SNKLU, 1965. Doslov: Petr Rákos.

Illyés, Gyula:  Lidé z pusty, SNKLHU, 1957. Úvod: Petr Rákos.

József, Attila: S čistým srdcem, SNKLHU, 1959. Předmluva: Petr Rákos.

Juhász, Gyula: Hymnus člověka, Odeon, 1987. Doslov: Evžen Gál.

Kaffka, Margit: Barvy a léta, SNKLHU, 1958.  Předmluva: Julius Bredár.

Karinthy, Frigyes: Cesta do Faremida; Kapilárie, SNKLHU, 1960. Předmluva: Petr Rákos.

Karinthy, Frigyes: Vzkaz v láhvi, Odeon, 1975. Doslov: Petr Rákos.

Kassák, Lajos: Život člověka,  SNKLU, 1963. Doslov: Petr Rákos.

Kosztolányi, Dezső: Blažená smutná píseň, Odeon, 1985. Doslov: Evžen Gál.

Kosztolányi, Dezső: Krvavý básník Nero, Svoboda, 1989. Doslov: Petr Rákos.

Kosztolányi, Dezső: Přetvářka, Mladá fronta, 1988. Doslov: Evžen Gál.

Kosztolányi, Dezső: Zlatý drak, Odeon, 1974. Doslov: Anna Valentová.

Márai, Sándor: Deníky, Academia, 2008. Doslov: Robert Svoboda.

Márai, Sándor: Zpověď, Academia, 2003. Doslov: Evžen Gál.

Móricz, Zsigmond:  Barbaři a jiné povídky, Odeon, 1971.  Doslov: Petr Rákos.

Móricz, Zsigmond:  Šťastný člověk, SNKLU. Doslov: Petr Rákos.

Németh, László: Hrůza, SNKLHU, 1960. Předmluva: István Sőtér.

Németh, László:  Hřích, Melantrich, 1984. Doslov: Petr Rákos.

Radnóti, Miklós: A přece se vrátím, Mladá fronta, 1964. Doslov: Zuzana Adamová.

Tóth, Árpád: Od srdce k srdci, Mladá fronta, 1961. Doslov: Zuzana Adamová.

Velká generace: Básníci Nyugatu, Odeon, 1982. Úvod a doslov: Petr Rákos.

Rákos, Petr: Neúnavná slova, Academia 2011 – studie, které jsou věnovány maď. autorům 1. poloviny 20. století

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eugen Gál, Ph.D. (03.10.2017)

Dějiny polské literatury:

 

 

 

1. Úvod: polská literatura 20. století – periodizace, vymezení základních pojmů a koncepcí literárního vývoje. Historicko-politická situace po 1. světové válce.

 

 

 

2. Meziválečné dvacetiletí: situace v poezii – Skamandrité vs. avantgardní směry (futurismus, Krakovská avantgarda)

 

 

 

3. Další podoby meziválečné polské poezie (expresionismus, B. Leśmian, lidové inspirace, J. Czechowicz, Żagary).

 

 

 

4. Meziválečné dvacetiletí: situace v próze – reakce na válku, politická a společenská tematika, historická próza, psychologická próza.

 

 

 

5. Experimentální a avantgardní próza, fantastika, groteska. Witkacy, B. Schulz, W. Gombrowicz. Meziválečné drama (Witkacy, J. Szaniawski, avantgardní drama).

 

 

 

6. Literatura za 2. světové války a situace po válce. Odpovědi polské literatury a na poválečnou situaci (literatura s válečnou tematikou).

 

 

 

7. Poválečný vývoj: institucionalizace a centralizace literatury. Socialistický realismus a polské „tání“. Zrod a vývoj exilové polské literatury (Kultura, Wiadomości).

 

 

 

8. „Naše malá stabilizace“ – nové formy prózy, venkovská tematika, židovská témata, tzv. existenciální próza.

 

 

 

9. Nová poezie (generace roku 1956; lingvistická poezie, turpismus) vs. starší generace básníků. Drama (S. Mrożek, T. Różewicz).

 

 

 

10. Polská literatura po roce 1968: „druhý oběh“ a situace exilové literatury. Nová vlna vs. starší generace básníků. Cz. Miłosz, Z. Herbert, W. Szymborska.

 

 

 

11. Próza 70. let: historický román, venkovská a židovská tematika, tzv. malý realismus, hledání nových cest. Esejistika, reportáž, literatura faktu, deníky.

 

 

 

12. 80. léta: Solidarita, výjimečný stav, alternativní subkultury – polská literatura na rozcestí.

 

 

 

Dějiny maďarské literatury

 

 Témata:

 

Časopis Nyugat: Velká generace (Endre Ady, Dezső Kosztolányi, Mihály Babits, Árpád Tóth, Gyula Juhász, Zsigmond Móricz aj.)

Hnutí lidových spisovatelů (László Németh, Gyula Illyés aj.)

Urbánní literatura (Sándor Márai aj.).

Antifašistická literatura (Miklós Radnóti aj.)

Socialistická literatura (Attila József aj.)

Maďarská avantgarda (Lajos Kassák aj.)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK