Moderní polská literatura (seminář) - ASE100132
Anglický název: Modern Polish Literature (Seminar)
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASE100196
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Michala Benešová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (25.09.2016)
Literární seminář je komplementárním doplněním přednášek k dějinám polské literatury (v rámci Literatur střední Evropy 20. století). Semináře mají zejména analyticko-interpretační charakter. Student se v nich detailně seznámí s konkrétními literárními díly z období od 20. let 20. století do r. 1989. Na příkladu vybraných problémů a konkrétních textů budou představeny klíčové tendence v polské literatuře tohoto obdob9. Charakter semináře studentům umožní nejen pracovat s konkrétním literárním dílem, ale zároveň jim dá možnost ověřit si teoretické poznatky z literární teorie v praxi. Důraz bude kladen také na interpretaci textu s ohledem na širší středoevropský kontext.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (02.10.2018)

Podmínkou pro udělení atestace je aktivní účast na seminářích, přednesení referátu na zvolené téma a jeho následní písemné zpracování formou seminární práce. Seminární práci je třeba odevzdat nejpozději do 2. 9. 2019.

Literatura
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (25.09.2016)

J. Kwiatkowski: Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990

R. Matuszewski: Literatura polska 1939–1991, Warszawa 1995

M. Kowalczyk – P. Poslední: Jákobův žebřík. Polská literatura v letech 1945–1969, Červený Kostelec 2008

P. Poslední: Zápas s Leviatanem. Polská literatura v letech 1970–1990, Praha 2011

Štěpán, L. a kol.: Slovník polských spisovatelů, Praha 2000

J. Zieliński: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, Lublin 1989

S. Burkot: Literatura polska w latach 1939–1999, Warszawa 2002

Literatura polska 1918-1975. I-II. Brodka, A., Zaworska, H., Żółkiewski, S. (eds.), Warszawa 1993

T. Drewnowski: Literatura polska 1944–1989. Próba scalenia, Kraków 2004

J. Jarzębski: Proza dwudziestolecia, Kraków 2005

Sylabus
Poslední úprava: Michala Benešová, Ph.D. (05.10.2017)

 

1. Programové texty, avantgarda, Skamander – vybrané básně

 

2. Stefan Żeromski: Przedwiośnie

 

3. Maria Dąbrowska: Ludzie stamtąd

 

4. Bruno Schulz: Sklepy cynamonowe

 

5. Tadeusz Borowski: Kamienny świat; Zofia Nałkowska: Medailony

 

6. Leon Kruczkowski: Niemcy

 

7. Poválečná poezie: turpismus, Nová vlna

 

8. Witold Gombrowicz: Pornografie

 

9. Edward Redliński: Konopielka 

 

10. Tadeusz Konwicki: Mała apokalipsa

 

11. Reportáže Ryszarda Kapuścińského