PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kolokvium k odborné praxi I - ASCK100092
Anglický název: Colloquium on Field Practice I
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Záměnnost : ASCK100071
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (22.07.2014)

Kolokvium k odborné praxi I

ASCK100092 + ASCK100093

Garant: H.Pazlarová

Cíl :

Kolokvium poskytuje studentům 1.ročníku prostor pro reflexi zážitků a zkušeností z Odborné praxe I. Tvoří předstupeň k následné skupinové supervizi ve vyšších ročnících. Studenti se seznámí se systémem praxe na KSP. Naučí se zpracovat zprávu z praxe a začnou budovat svoje profesní portfolio. Rovněž si procvičí prezentaci vlastní práce před skupinou.

Předpoklady pro účast na kolokviu:

Pravidelná docházka na odbornou praxi

Témata kolokvií:

Každé kolokvium je složené ze dvou částí. První je zaměřená na reflexi praxe, která předcházela v uplynulém týdnu. Ve druhé části je kolokvium věnováno následujícím tématům:

 1. Motivace ke studiu sociální práce a předchozí praxe studentů. Cvičení na seznámení ve skupině.
 2. Role odborné praxe v profesní přípravě sociálního pracovníka. Očekávání a obavy - skupinová práce s následnou diskusí.
 3. Systém odborných praxí na KSP.
 4. Zprávy z praxí - cvičení na vytvoření sledovaných kritérií .
 5. Rozbor zpráv z praxí.
 6. Profesní portfólio - účel, obsah a forma
 7. Zadání eseje na téma "Cílová skupina, se kterou bych chtěl/nechtěl pracovat." - diskuse nad zadáním.
 8. Zadání sociální analýzy komunity - skupinové práce, společná formulace obsahu, diskuse nad možnými formami.
 9. Prezentace vybraných esejí s následnou diskusí.
 10. Prezentace sociální analýzy před skupinou (skup.1-3) s následným rozborem, hodnocením a sebehodnocením
 11. Prezentace sociální analýzy před skupinou (skup. 4-6) s následným rozborem, hodnocením a sebehodnocením
 12. Diskuse s pozvaným tutorem praxí z vybraného výcvikového pracoviště - inspirace pro Odbornou praxi II.

Podmínky udělení atestace:

Aktivní účast na kolokviích - max. 20 bodů

Odevzdání eseje na zadané téma - max. 20 bodů

Prezentace sociální analýzy komunity - max. 20 bodů

Atestace bude udělena při dosažení min. 40 bodů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK