PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy sociálního práva - ASCK100084
Anglický název: Social Law
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 23 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Prerekvizity : ASC100007
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (11.12.2015)

Název předmětu: Základy sociálního práva

Kód předmětu: ASCK100084

Přednášející: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Cíl kurzu

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s těmi právními odvětvími, jejichž cílem je uplatnění a provedení základních sociálních práv občana. Student získá přehled o právní úpravě systémů sociální ochrany a jednotlivých nárocích, které z nich vyplývají při vzniku sociálních událostí.

Obsah kurzu

Obecná část

-        Základní terminologie, kontextová témata

-        Systémy sociální ochrany a jejich právní úprava

-        Prameny sociálního práva

-        Organizace a řízení v oblasti sociální ochrany

Zvláštní část

-        Právní ochrana pracovních podmínek (bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, pracovní doba, dovolená, ochrana při propuštění)

-        Ochrana mateřství, rodičovství, dítěte

-        Právní úprava zdravotní péče a zdravotního pojištění, a nároky na dávky nemocenského pojištění

-        Právní úprava důchodového pojištění

-        Právo na práci, event. právo na dávky a služby v nezaměstnanosti

-        Právo na vzdělání, dostupnost vzdělání

-        Právní úprava sociálních služeb a dávek v hmotné nouzi

Forma atestace

K úspěšnému absolvování je vyžadována aktivní účast studenta v rámci přednášek a následně složení písemného testu.

 

Literatura

Koldinská, K.: Sociální právo, C. H. Beck, Praha 2013

Tomeš, I.: Sociální právo ČR, Linde, Praha 2014

Tomeš, I. a kol. Sociální správa, Portál, Praha 2009

Veselý, J.: Právo sociálního zabezpečení, Linde, Praha 2013

Aktualizované znění těchto právních norem: Zákoník práce, Zákon o zdravotním pojištění, Zákon o nemocenském pojištění, Zákon o důchodovém pojištění, Zákon o státní sociální podpoře, Zákon o sociálních službách, Zákon o hmotné nouzi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK