PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce s rodinou - ASCK100076
Anglický název: Social Work with Families
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (29)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (16.10.2013)

Sociální práce s rodinou  

ASCK100076

Přednášející: O. Matoušek

Určeno pro Bc. 

Cíle kurzu v termínech výstupů z učení a způsoby jejich ověřování:

Znalosti:

·        Absolvent zná koncepty, teorie a postupy potřebné pro hodnocení rodiny

Ověření: Test

Dovednosti:

·        Umí zhodnotit funkčnost rodiny vzhledem k potřebám dítěte

Ověření: Zpracované hodnocení rodiny (podle schématu SIDRO) a vytvořit plán práce s rodinou

Obsah přednášek:

1.      Shrnutí využitelných teorií rodiny s důrazem na teorii vývojového cyklu rodiny, strukturalistickou a komunikační teorii, sociálně-ekologickou teorii a teorii vazby (attachement).

2.      Normy týkající se pracovníka a pracoviště (organizační kultura). Statisticky získané normy. Problém normality ve vztahu k etnickým menšinám.

3.      Využitelné metody hodnocení (pozorování, interview, dotazníky, rozbory dokumentů), možnosti hodnocení vývojové úrovně dítěte a míry jeho traumatizace.

4.      Potřeby dospělých a míra jejich naplnění. Rozvod.

5.      Problémy dospělých ovlivňující fungování rodiny.

6.      Potřeby dětí a míra jejich naplnění.

7.      Zdravotní a psychické problémy dětí, které mají vliv na fungování rodiny.

8.      Sociálně-právní ochrana dětí a její organizace. Problematika odebrání dítěte z rodiny.

9.      Komplexní schéma pro hodnocení situace dítěte v rodině (SIDRO), část I. s příklady

10.  Komplexní schéma pro hodnocení situace dítěte v rodině (SIDRO), část II. s příklady

11.  Psaní zpráv a formulace závěrů, komunikace s jinými službami

12.  Varianty plánování péče

Atestace: Podmínkou udělení atestace je 80% účast na přednáškách a cvičeních. Souhrn bodů ze závěrečného testu a zpracované vlastní hodnocení rodiny s plánem péče určuje výslednou klasifikaci.

Literatura:

Matoušek O. a kol.: Encyklopedie sociální práce

Matoušek, O., Pazlarová, H.: Hodnocení dítěte a rodiny v kontextu plánování péče

Bowlby, J.: Vazba

Sobotková, I.: Psychologie rodiny

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK