PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Sociální reformy - ASC51V047
Anglický název: Social reforms
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (02.02.2017)

Volitelný pro-seminář pro magisterské studenty a eventuálně pro absolventy a další zájemce

 

Strategie a technika sociálních reforem AASC51V006/2012

Prof. JUDr. Igor Tomeš

 

Seminář je založen na zobecnění konkrétních zkušeností z práce na sociálních reformách v postkomunistických a rozvojových zemích. Výklad bude obsahovat pojednání o základech systémů, o objektivních potřebách reformy, o identifikace strategie a obsahu reformy a o jejím financování. Každé setkání bude zahrnovat úvodní slovo lektora a diskusi účastníků o jednotlivých částí procesu sociální reformy v ČR 1918-2012 na základě četby dohodnutých a dostupných dokumentů.

Seminář je užitečným doplňkem především pro studenty a absolventy magisterského studia, kteří si vybrali manažerský specializační směr. Další zájemci jsou vítáni. Je dobrým doplňkem k přednáškám o sociální politice jak v magisterském tak bakalářském studiu.

Seminář se bude konat jednou za 14 dní a jen, bude-li přihlášeno alespoň 10 posluchačů. Zahájení 21. 2. 2017, místnost 4015.

 

Obsah:

  1. Tvorba strategie reformy – pravidla a proces
  2. Reformy ochrany práce – od plánování pracovních sil ke svobodnému  trhu práce
  3. Reformy zdravotnictví, jejich sociální aspekty – od státní péče k pojištění
  4. Reformy nemocenského pojištění
  5. Reformy soustavy zabezpečení mateřství a reformy podpory rodiny a reformy péče o ohrožené děti
  6. Reformy pojištění a péče ve stáří a reformy soustav sociální pomoci, podpory a služby (sociální péče)

 

Literatura: reformní programy a plány českých vlád a důvodové zprávy přijatých zákonů sociální ochrany (1990-2017), pokud jsou dostupné a podle dohody.

Závěr: seminární práce a její přednes v semináři,

Hodnocení: 4 kredity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK