PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Komunikace s klientem - ASC51V032
Anglický název: Communication with the client
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 24 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Daniela Vodáčková
Vyučující: PhDr. Daniela Vodáčková
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (15.09.2015)

ASC51V032 - Komunikace s klientem

Přednášející: PhDr. Daniela Vodáčková

Počet kreditů: 4

 

Cílem semináře je základní orientace ve způsobu, jak hovoříme a též neverbálně komunikujeme s klienty různých cílových skuin. Studenti pomocí praktických ukázek a modelování formou hraní rolí se budou učit otevřít rozhovor, vhodně formulovat, klást otázky, reflektovat vlastní emoce a nejrůznější pohnutky apod. Komunikace s klientem bude probírána v průřezu různých metod sociální práce, jako je poradenství, krizová intervence, sociální rehabilitace, asistence apod. Dotkneme se také prvků komunikace s rodinou a skupinou. V jednotlivých setkáních budou akcentovány tyto prvky:

 

1. Otevření a ukončení hovoru

2. Vytvoření pole bezpečí

3. Práce s emocemi na začátku a v průběhu rozhovoru

4. Explorace problému

5. Zakázka a kontrakt

6. Podpůrné a intervenční prvky rozhovoru

7. Vyhodnocení

 

Podmínkou atestace je účast a aktivní zapojení do modelování. Budeme vycházet ze zkušeností studentů, kterých nabyli během stáží či jiné praxe. Zkušenost při práci s klientem však není podmínkou.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK