PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Sociologické praktikum pro SP - ASC51PV13
Anglický název: Sociological practice for social workers
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (08.08.2017)

Kurz nabídne studentům možnost zabývat se vybranými společenskými jevy ze sociologické perspektivy. Výběr společenských jevů bude přitom vycházet z jejich dopadů do oblasti sociální práce. Kurz tak přispívá k rozvoji kritické sociální práce, která na rozdíl od terapeutického a poradenského přístupu v sociální práci zdůrazňuje strukturální podmíněnost mnoha společenských situací, snaží se o jejich poznání a proměnu. Formát seminářů zahrnuje využití videí, rozbor textů, prezentace prací participujících studentů, diskuse a uplatnění formátu „open space“, v němž studenti sami určí způsob práce s vybraným motivem. Kurz je určen pro studenty magisterského stupně, předpokládá znalosti sociologie a teorií sociální práce na úrovni bakalářského studia.
Kurz je rozdělen do 6 bloků po 4 hodinách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (08.08.2017)

Kurz přispívá k rozvoji kritické sociální práce, která na rozdíl od terapeutického a poradenského přístupu v sociální práci zdůrazňuje strukturální podmíněnost mnoha společenských situací, snaží se o jejich poznání a proměnu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (08.08.2017)

Zpracování  a prezentace určeného tématu, předání tištěné a elektronické verze vedoucí kurzu 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (08.08.2017)

BÁRTA, M.; KOVÁŘ. M (eds.) Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Praha: Academia, 2011

BÁRTA, Miroslav, Martin KOVÁŘ a Otakar FOLTÝN. Na rozhraní: krize a proměny současného světa. Praha: Vyšehrad, 2016.

BAUMAN, Z., Globalizace. Důsledky pro člověka, Praha: Mladá Fronta 1999

BAUMAN, Z., Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Vydání druhé. Praha: Academia, 2017

BĚLOHRADSKÝ, V., Společnost nevolnosti: eseje z pozdější doby. 3. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. Knižnice Sociologické aktuality

HUNTINGTON, S.P., Střet civilizací. Praha: Rybka  Publishers, 2001. Kapitoly: 1.-5.

KELLER, J., Tři sociální světy, Praha: SLON 2010

LIESSMANN, K. P., Hodina duchů: praxe nevzdělanosti : polemický spis. Praha: Academia, 2015

PAPEŽ  FRANTIŠEK,  Encyklika LAUDATO SI´, 2015

SOKOL, J., Člověk a náboženství, Praha: Portál, 2005

ŠVIHLÍKOVÁ, I., Jak jsme se stali kolonií. V Praze: Rybka Publishers, 2015

https://www.britannica.com/topic/ritual

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (08.08.2017)

Formát seminářů zahrnuje využití videí, rozbor textů, prezentace prací participujících studentů, diskuse a uplatnění formátu „open space“, v němž studenti sami určí způsob práce s vybraným motivem. Kurz je určen pro studenty magisterského stupně, předpokládá znalosti sociologie a teorií sociální práce na úrovni bakalářského studia.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (08.08.2017)

Podmínky udělení zápočtu:

  • aktivní účast na seminářích

  • zpracování  a prezentace určeného tématu, předání tištěné a elektronické verze vedoucí kurzu 

  • přípustná je 1 omluvená absence

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (08.08.2017)

Kurz je rozdělen do 6 bloků po 4 hodinách.      

Rámcová témata:

  • Podoby globalizace a dopady globalizace do sociální oblasti.

  • Sociální nerovnosti a možnosti sociální práce je zmírňovat.

  • Proměny práce a zaměstnání – má lidská práce budoucnost? 

  • Život v internetovém prostoru a doba post-faktická. Co cyber space otevírá a co skrývá.  

  • Spiritualita a náboženství v současné společnosti. Jak s hodnotami spirituality v sociální práci nakládáme.

  • Rituály v sociální práci – zapomenutá kapitola?

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (08.08.2017)

Kurz je určen pro studenty magisterského stupně, předpokládá znalosti sociologie a teorií sociální práce na úrovni bakalářského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK