PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do myšlení o literatuře (VP) [1] - ARU400161
Anglický název: Introduction to Literary Thought [1]
Zajišťuje: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky:  
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SVSPRIHO (06.10.2004)

Přednáška má podat obraz příznačných evropských témat literární reflexe od antiky do počátků 20. stol. (Kurs je každoročně aktualizován.) Speciální témata poetiky, jež byla po staletí chápána jako disciplína popisná a normativní, jsou uváděna do souvislostí estetických a zčásti filosofických. V zimním semestru bude charakterizován materiál od antiky po sklonek 18. století: Platón, Aristoteles, Pseudolonginos, renesanční estetiky, francouzská teorie tragédie, dvě linie novodobého historismu, měšťanská truchlohra (Diderot, Lessing), otázky historické typizace (vývoje) umění (Winckelmann), klasika německého filosofického idealismu (Schiller jakožto autor pojednání O naivní a sentimentální poezii, Schelling, Hegel). V letním semestru bude charakterizován Kantův obrat v estetickém myšlení, nová koncepce "krásna" a "vznešena". Schiller jako autor Dopisů o estetické výchově. Schleiermacherova hermeneutika (a její pokračování do 20. stol.: Heidegger, Gadamer, Gadamerova diskuse s franc. myšlením postmoderny, Kostnická škola). Mytologická škola. Vznik historické poetiky u Scherera a Veselovského. Kritika pozitivismu: ruský formalismus, Bachtin, strukturalismus.
Doporučená literatura
Anikst A.: Teorija dramy na Zapade, 1-4
Bachtin M.: Román jako dialog
Eco U.: Umění a krása ve středověké estetice
Frank M.: Einführung in die frühromantische Ästhetik
Gilbertová K. E.-Kuhn H.: Dějiny estetiky
Gregor J.: Weltgeschichte des Theaters
Grimm R. (ed.): Deutsche Romantheorien
Rohde E.: Der griechische Roman
Svoboda K.: Vývoj antické estetiky
Wellek R.: A History of Modern Criticism, 1-4
Wiegmann H.: Geschichte der Poetik
Grondin J.: Úvod do hermeneutiky.
Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy
Veselovskij A. N.: Historická poetika (slovenské vyd.)
Losev A.-Šestakov V.: Dějiny estetických kategorií
Atestace:
Zápočet: pohovor o pojednávaných tématech.
Zkouška: písemná práce. Rozhovor o předložené práci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK