PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Paramókšanirásakáriká - ARL500141
Anglický název: Paramokṣanirāsakārikā
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka
Vyučující: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (30.08.2019)
Četba sanskrtského filosofického textu Paramókšanirásakáriká (Verše vyvracející [pojetí] osvobození ostatních [filosofických škol]) v anglickém překladu. Autor textu, šaivasiddhántový filosof Sadjódžjóti (675–725), v 59 verších vyvrací pojetí konečného osvobození ve dvaceti různých indických filosofických školách. Toto dílo později důkladně okomentoval další významný šaivasiddhántový autor, Rámakantha Bhatta (950–1000), v díle Paramókšanirásakárikávrtti. Oba texty zeditoval, přeložil a bohatě okomentoval Alex Watson, jehož práci budeme v semináři používat (pdf jeho knihy bude účastníkům semináře k dispozici).

Četba tohoto textu může posloužit jako netradiční úvod do indické filosofické scény sedmého až desátého století, a je tedy vhodná pro všechny zájemce o dějiny indického myšlení, ať už jde o studenty filosofie, religionistiky, indologie, ale i ostatních oborů.

Přesnou formu semináře domluvíme na prvním setkání začátkem října. Samotný seminář se pak bude odehrávat blokově v prosinci a lednu dle časových možností účastníků.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (30.08.2019)

Každý účastník kursu bude mít za povinnost připravit výklad několika veršů. Kolikrát za semestr se tak stane, bude záležet jednak na počtu účastníků, jednak na rychlosti, jakou naše četba bude postupovat. Nicméně je třeba počítat s tím, že příprava výkladu může být časově (a někdy i myšlenkově) poměrně náročná, takže kurs jako celek bude vyžadovat nemalou investici. Odstatně i proto je ohodnocen pěti kredity.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (29.09.2019)

Základní litertura:

Alex Watson, Dominic Goodall, and S. L. P. Anjaneya Sarma: An Enquiry into the Nature of Liberation: Bhaṭṭa Rāmakaṇṭha's Paramokṣanirāsakārikāvr̥tti, a Commentary on Sadyojyotiḥ's Refutation of Twenty Conceptions of the Liberated State (mokṣa), for the First Time Critically Edited, Translated into English and Annotated, Pondicherry: Institut français de Pondichéry, École française d'Extrême-Orient, 2013.

 

Doplňující literatura:

Roy W. Perrett: An Indtroduction to Indian Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Alex Watson: The Self's Awareness of Itself: Bhaṭṭa Rāmakaṇṭha's Arguments against the Buddhist Doctrine of No-self, Wien: Sammlung de Nobili Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde der Universität Wien, 2006.

Alex Watson: Bhaṭṭa Rāmakaṇṭha's Elaboration of Self-Awareness (svasaṃvedana), and How it Differs from Dharmakīrti's Exposition of the Concept", Journal of Indian Philosophy 38.3 (2010): 297–321.

Alex Watson: "The Self as a Dynamic Constant: Rāmakaṇṭha’s Middle Ground Between a Naiyāyika Eternal Self-Substance and a Buddhist Stream of Consciousness-Moments", Journal of Indian Philosophy 42 (2014): 173–193.

T. Ganesan: "Śaiva Siddhānta", in Knut A. Jacobsen et al. (eds.), Brill Encyclopedia of Hinduism, vol. III: Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy, Leiden: Brill, 2011, s. 514–531.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (30.08.2019)

Text i komentář budou k dispozici v překladech, takže znalost sanskrtu není podmínkou účasti. Nezbytnou podmínkou je však velmi dobrá znalost akademické angličtiny.

Dalším předpokladem je pak znalost základních konceptů indického náboženského prostoru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK