PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sánkhjakáriká IV - ARL500115
Anglický název: Sāṃkhyakārikā IV
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka
Vyučující: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (14.09.2018)
Četba sanskrtského filosofického textu Sánkhjakáriká (SK) a jejích vybraných komentářů v překladech (SK bude k dispozici ve filologickém překladu do češtiny a ve standardních překladech do angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny; komentáře budou v anglických překladech, přičemž největší pozornost budeme věnovat komentáři Juktidípiká).

SK představuje jeden z vůbec nejvýznamnějších textů indického náboženského myšlení. Ačkoli tato tradice v Indii nakonec nepřežila (její filosofické slabiny byly snadným soustem pro konkurenční indické školy, zejména buddhistické), mnohé její základní koncepty (např. guny, prakrti, buddhi, pojetí živlů apod.) přejaly v určité podobě prakticky všechny ostatní indické filosofické školy, takže se staly samozřejmou součástí celého indického náboženského prostoru. Z tohoto důvodu může důkladná četba SK sloužit i jako vhodné uvedení do indické filosofie a náboženského myšlení.

Text obsahuje obvykle 72 kárik, jejichž rozbor bychom mohli dokončit v tomto školním roce. Po završení této četby se budeme věnovat textu náležejícímu jiné sánkhjové tradici, Pátaňdžalajógašástra (tzv. Pataňdžaliho Jógasútry s komentářem).

V tomto semestru budeme zahajovat kárikou 22.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (14.09.2018)

Každý účastník kursu bude mít za povinnost připravit si několikrát za semestr výklad určitého verše (na základě samostudia komentářů a sekundární literatury). Kolikrát za semestr se tak stane, bude záležet jednak na počtu účastníků, jednak na rychlosti, jakou naše četba bude postupovat. Nicméně je třeba počítat s tím, že příprava výkladu může být časově (a někdy i myšlenkově) poměrně náročná, takže kurs jako celek bude vyžadovat nemalou investici. Odstatně i proto je ohodnocen pěti kredity.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (14.09.2018)

Každý účastník obdrží na začátku kursu veškerou potřebnou literaturu v elektronické podobě (všechny překlady textu, přes dvacet monografií, asi 200 článků, případní zájemci pak i sanskrtské edice SK a komentářů).

Český překlad textu bude pořízen na základě edice, kterou z různých vydání sestavil Ferenc Ruzsa (k dispozici např. zde.).

 

Hlavní překlady SK:

A: Larson, Gerald James. Classical Sāṃkhya: An Interpretation of its History and Meaning. 2nd rev. ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1979, s. 255-277.

N: Frauwallner, Erich. Nachgelassene Werke II: Philosophische Texte des Hinduismus. Hrsg. von Gerhard Oberhammer und Chlodwig H. Werba. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1984, s. 104-117.

F: Esnoul, Anne-Marie. Les stropes de Sāṃkhya (Sāṃkhya-Kārikā): avec le commentaire de Gauḍapāda. Paris : Les Belles Lettres, 1964.

R: Шохин, В. К. Лунный свет санкхьи: Ишваракришна "Санкхья-карика", Гаудапада "Санкхья-карика-бхашья", Вачаспати Мишра "Таттва-каумуди". Мocквa: Ладомир, 1995.

 

Základní sekundární literatura:

Larson, Gerald James. Classical Sāṃkhya: An Interpretation of its History and Meaning. 2nd rev. ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1979.

Larson, Gerald James and Ram Sahankar Bhattacharya (eds.). Sāṃkhya: A dualist tradition in Indian philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass, 1987. Encyclopedia of Indian Philosophies, vol. 4.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (14.09.2018)

Text i komentáře budou k dispozici v překladech, takže znalost sanskrtu není podmínkou účasti. Nezbytnou podmínkou však je velmi dobrá znalost angličtiny (a ideálně ještě alespoň jednoho dalšího světového jazyka, nejlépe němčiny).

Ve srovnání s většinou pozdějších indických filosofických textů není sice SK obsahově tak obtížná, nicméně aby kurs byl pro všechny účastníky vzájemně přínosný, je třeba disponovat schopností filosofického myšlení a kultivované debaty.

Dalším předpokladem je pak znalost základních konceptů indického náboženského prostoru.

Kurs je tedy vhodný zejména pro magisterské studenty religionistiky, filosofie a indologie, případně pro pokročilejší zájemnce o indické myšlení z řad studentů bakalářského studia.

Jelikož jsme během zimního semestru probrali pouze prvních 21 veršů, je poměrně snadné toto malé penzum látky zvládnout samostudiem a přidat se do kursu v tomto školním roce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK