PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Četba latinských pramenů ke germánskému, slovanskému a keltskému náboženství II [2] - ARL500068
Anglický název: Reading of Latin texts relating to Old Norse, Slavic, and Celtic religion II [2]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Lucanus_pharsalia.pdf Lucanus: Pharsalia (Esus, Taranis, Teutates) Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (16.02.2016)
Seminář četby latinských primárních pramenů ke starším evropským náboženským tradicím, tedy předkřesťanských a synkretických tradic u Germánů, Slovanů a Keltů. Na semináři budeme číst vybrané základní prameny, se kterými je velmi užitečné a zajímavé se seznámit přímou četbou, protože takovouto zkušenost nedokáží žádné stručné souhrny, encyklopedické kapitolky a zprávy z druhé ruky nahradit. Studenti tak si tak budou moci na vlastní kůži zažít obskurnost, fragmentárnost a leckdy i grotesknost zpráv dochovaných v latině. Seminář je samozřejmě také praktickou četbou v latině, během níž se budeme setkávat nejen s konkrétními reáliemi z dobových pramenů, ale také si opakovat a procvičovat porozumění latinskému textu a rozšiřovat slovní zásobu. Texty budou vybrány počínaje co nejjednoduššími s postupně se zvyšující náročností, nicméně již od začátku se bude jednat o neupravené výňatky z originálů, takže určitá předběžná znalost základů latinské morfologie a syntaxe je v tomto případě nutností.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UFRCHLUP (07.07.2015)

Účastník získá zápočet za 80% prezenci na hodinách, pravidelnou připravenost na četbu a úspěšné splnění zápočtového testu spočívajícího v překladu originálního úryvku se slovníkem. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (01.05.2016)

16.2.

Hodina pro nemoc odpadá.

 

23.2.

Pokračování četby Livia z minulého semestru. Titus Livius: Ab Urbe Condita (budeme číst od řádky 21 na straně 3) 

 

1.3.

Hodina odpadá.

 

8.3. 

Pokračování četby Livia. Kapitola 6 a začátek kapitoly 7 do konce strany 4.

 

15.3.

Pokračování četby Livia. První polovina kapitoly 8 (řádky 1-10), kapitoly 9 a 10 celé.

 

22.3.

Pokračování četby Livia. 

 

29.3.

Pokračování četby Livia.

 

5.4.

a) Četba první strany překladových cvičení na nepřímé otázky. 

b) Dokončení četby Livia

c) Četba Cicero: De Divinatione

http://www.thelatinlibrary.com/cicero/divinatione1.shtml

Paragraf I-III.

 

12.4.

a) Četba posledních tří vět z první strany a druhé strany překladových cvičení na nepřímé otázky.

b) Pokračování četby Cicerona.

 

19.4.

a) Pokračování četby Cicerona

b) Četba Lucanových Pharsalia (viz soubor zde v SISu)

 

26.4.

Hodina odpadá.

 

3.5.

Pokračování četby Cicerona.

Četba Lucana.

Četba vět k nepřímým otázkám a snahovým větám.

 

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: UFRCHLUP (07.07.2015)

http://www.rostra.dk/latin/saxo.html

Vstupní požadavky
Poslední úprava: UFRCHLUP (07.07.2015)

Vstupním požadavkem je znalost základů latinské morfologie a syntaxe a zkušenost s jazykem umožňující četbu primárních pramenů. Nicméně zájemci se nemusí cítit odstrašeni, samozřejmě dokonalé porozumění latinskému textu není podmínkou, protože pro takové jedince již předmět postrádá smyslu. Řekněme, že postačí, pokud se zájemce dokáže (se slovníkem a občasnou drobnou radou) jakž-takž prokousat textem typu Caesarových Zápisků o válce galské. Což by mělo odpovídat přibližně dvěma semestrům průměrného kurzu latiny. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK