PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Křesťanství a modernita - ARL100365
Anglický název: Christianity and Modernity
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Vyučující: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.02.2022)
KŘESŤANSTVÍ A MODERNITA

„Systém křesťanství“ je nucen stále reagovat na své okolí; proměňuje se v různých dějinných etapách a kulturních kontextech. Změny se týkají institucionálních podob, nauky, spirituality;
někdy jde o pozvolný vývoj, jindy o pronikavé změny paradigmat. Tyto změny nejsou jen důsledkem společenských změn; křesťanství také mnohé tyto změny spolu-způsobilo. Otázku po identitě a „hranicích“ křesťanství je třeba klást stále znova. K porozumění těmto změnám je nutný kontextuální a interdisciplinární přístup.

- periodizace evropských kulturních dějin a dějin křesťanství
- premoderní křesťanství (od židovské sekty k státnímu náboženství)
- vznik a hlavní rysy modernity
- modernita jako fragmentizace; náboženství jako sektor společnosti, konfesionalizace
- genealogie a různé tváře osvícenství
- Evropské revoluce 1789-1848 a katolicismus jako kontrakultura
- fundamentalismus, modernismus a antimodernismus, I. Vatikánský koncil
- církve a sociální otázka industriální společnosti
- křesťanství a moderní kultura a věda; vývojová teorie
- dvě světové války jako náboženská zkušenost
- existencialismus v křesťanské teologii a literatuře
- vyrovnání s ateismem
- 2. vatikánský koncil a ekumenismus
- Od druhého k třetímu osvícenství (1968-1989-2020)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.02.2022)

Doporučená literatura

obecné:

A.E. McGrath: Dějiny křesťanství – úvod, Volvox Globator, Praha 2014 str. 344- 558

R. Rémond, Náboženství a společnost v Evropě, NLN Praha 2003

T. Halík, Odpoledne křesťanství, NLN Praha 2021

F.X. Kaufmann, Kirche in der ambivalente Moderne, Herder, Freiburg, 2012

Šebek J., Papežové moderního věku (Vatikán od Pia IX. po Františka), Praha 2015

K Francouzské revoluci:

Plongeron B., Zrození republikánského křesťanství, CDK  Brno 2000

H. Maier, Revoluce a církev, CDK Brno 1999

 

K biblické kritice:

Petráček T., Bible a moderní kritika, Praha 2011

 

Modernismus a antimodernismus:

Arnold C., Malé dějiny katolického modernismu

Tyrrel G., Křesťanství na křižovatce

Šebek J., Za Boha, národ, pořádek, Praha 2016

Hanuš J., První sněm celosvětové církve (První vatikánský koncil 1869–1870), Brno 2001

revue Salve 3/07 (Anti-)modernismus 1907-2007

 

Druhý vatikánský koncil:

Conzemius V., Proroci a předchůdci

Petráček T., Církev, tradice, reforma: Odkaz Druhého vatikánského koncilu, Praha 2016

Dokumenty 2. Vatikánského koncilu (hl. Gaudium et spes, Nostra Aetate, Dignitatis humnae)

Revue Salve 4/15

 

Papež František:

Papež František, Laudato si  

Papež František, Fratelli tutti

Revue Salve 2/21

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.02.2022)

Podmínky ke zkoušce

-        Esej v rozsahu 2000 slov + ústní zkouška

-        nebo zpracování dvou písemných prací jedna v rozsahu 2000 slov, druhá alespoň 1000 slov)

Navržená témata k písemným pracím:

-        vznik a hlavní rysy modernity (ve vtahu k fenoménu náboženství)

-        modernismus a antimodernismus 

-        osvícenství a křesťanství

-        Francouzská revoluce a katolická církev 

-        různé postoje křesťanské teologie k evoluční teorii (od fundamentalismu k Teilhardovi de Chardin)

-        přístup k biblickému textu

-        reakce církví na světové války a holokaust

-        církve a sociální otázky průmyslové společnosti (křesťanské sociální učení)

-        ekumenismus a mezináboženský dialog

-        II. vatikánský koncil

-        encykliky papeže Františka (zvl. Laudato si a Fratelli tutti)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK