PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Soudobá sociologie náboženství - ARL100364
Anglický název: Contemporary Sociology of Religion - A Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.02.2022)
Soudobá sociologie náboženství

Proměny náboženství v dnešním světě vyžadují revizi některých paradigmat sociologie náboženství: paradigma sekularizace, substanciální pojetí náboženství, kategorie věřící a nevěřící, privatizace náboženství apod.
V dnešním světě paralelně probíhají určité rysy sekularizace (zvláště krize „organizovaného náboženství“) a zároveň rostoucí vitalita jiných podob (necírkevní spiritualita, náboženství jako identitární politické ideologie). Je třeba se zaměřit na fenomén „nones“ a vícečetnou náboženskou příslušnost, také na propustnost hranice mezi vírou a nevírou.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.02.2022)

Požadavky k zápočtu:

-        Aktivní účast na semináři + esej (cca 2000 slov).

 

Doporučená témata   

-        kritika teorií sekularizace

-        fenomén „nones“

-        Luhmannova teorie náboženství

-        rozmach spirituality

-        náboženství v mezinárodní politice

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.02.2022)

R. Vido, Konec velkého vyprávění , CDK Brno 2011

U. Beck, Vlastní Bůh, Karolinum Praha 2018

T. Halík, Odpoledne křesťanství, NLN Praha 2021

N. Luhmann: Náboženství a společnost, Karolinum Praha 2015

H. Maier, Revoluce a církev, CDK Brno 1999

M. Jurgenmayer, Teror v mysli Boží, CDK Brno 20O7

The Oxford Handbook of the Sociology of Religion, Oxford 2011, str. 742-818

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK