PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Víra a přesvědčení nevěřících - ARL100329
Anglický název: Faith and Beliefs of Non-Believers
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7221
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (26.02.2019)
Víra a přesvědčení "nevěřících" /
Faith and beliefs of "non-believers"
(seminář pro omezený počet studentů, středa od 14.10 FF UK č. 325, 3. patro)

Soudobá religionistika - sociologie a psychologie náboženství - nabízí pohled, překonávající klasické rozdělení na
věřící a nevěřící, teisty a ateisty: tato dichotomie již neodpovídá realitě. Rostoucí kategorie „nons“ (lidé, kteří se
nehlásí k žádnému z „organizovaných náboženství“) tvoří neobyčejně pestrou škálu. Můžeme mluvit také o "víře
nevěřících a nevíře věřících", o „believing without belonging“a „belonging without believing“. Diskusní seminář se
bude zabývat jak historicko-sociologickými, tak psychologickými příčinami ateismu, agnosticismu, "apatheismu",
náboženského i ateistického fanatismu a možnostmi dialogu mezi lidmi s různými přístupy k náboženství.

- Současné proměny náboženské scény nutí k revizi základní pojmy religionistiky.
- Kritika teorií sekularizace – náboženství nemizí, proměňuje se
- Politizace náboženství nebo sakralizace politiky?
- Politizace náboženství jako forma obhajoby skupinové identity
- Fundamentalismus, fanatismus, náboženský terorismus
- Intrisivní a extrinsivní religiozita a víra jako „quest“
- Proměna náboženství ve spiritualitu?
- Náboženství jako terapie a terapie jako náboženství
- Posun od ateismu k agnosticismu a apateismu
- Víra jako protiklad idolatrie
- Víra proti náboženství, nenáboženské křesťanství
- Implicitní náboženství a náhradní náboženství
- Religiozita v České republice

Na moodle budou průběžně k dispozici odborné články

Podmínky atestu (zápočtu)
Aktivní účast na seminináři
Referát k zadané literature
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (11.02.2019)

Doporučená literatura:

J. Gray, Seven Types of Atheism

G. Davieová, Vyjímečný případ Evropa

U. Beck, Vlastní Bůh

Z. Nešpor, Příliš slábi ve víře

A, Carroll, R. Norman (ed.), Religion and Atheism

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK