PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Náboženství v systémové teorii Niklase Luhmanna - ARL100319
Anglický název: Religion in the System Theory of Niklas Luhmann
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5971
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (28.01.2018)
Niklas Luhmann je strůjcem čtvrtého v řadě pokoření, která člověk od úsvitu moderní doby zakusil. Začalo to Galileem, který mu oznámil, že země není středem vesmíru, pokračovalo to Darwinem, podle kterého pochází lidský rod z opice, a volně navázal Freud, podle kterého není člověk pánem ve vlastním domu. Luhmann nyní dodává: člověk není hybnou silou společnosti. Tím nastoupil na cestu, kterou sám označuje za „radikálně proti-humanistickou“. Co tím Luhmann míní? Člověk není součástí společnosti, společnost sestává z komunikace. Tím přirozeně nepopírá existenci člověka, ale přesunuje jeho těžiště mimo něho samého, mimo jeho subjektivitu. Společnost tak spočívá na komunikaci bez subjektivity, stojí na „mužích bez vlastností“.

Na příkladu náboženského systému se na semináři pokusíme obecně porozumět Luhmannově teorii. Než se však dostaneme k náboženství samému, budeme se v první části kurzu věnovat nejpřístupnější Luhmannově knize Láska jako vášeň, v níž Luhmann studuje vznik tak nepravděpodobného ideálu, jakým je romantická láska. Luhmann však dodává: láska není cit, ale komunikace, která je bytostně společenská, nikoliv individuální.

V druhé části semináře se přivrátíme k Luhmannově stěžejnímu dílu Sociální systémy, v němž se zaměříme na hlavní pojmy jeho teorie, jakými jsou systém, autopoiésis, konflikt, paradox. V poslední části se přesuneme k systémovému pojetí náboženství, kterému podle Luhmanna v sekularizované společnosti přináleží jedna pozitivní a jedna negativní výsada. Tou negativní je, že náboženství je jediný společenský systém, jehož se člověk nemusí účastnit (na rozdíl od práva, zdravotnictví, školství, ekonomiky aj.). Pozitivní výsadou je, že se teprve nyní a díky tomu, že je sekularizovaná společnost funkcionálně diferencovaná, může náboženství věnovat vlastní komunikaci, jejímž jádrem je tematizace nejistoty a paradoxu, tedy dvou fenoménů, které jsou charakteristické pro celou moderní společnost.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (28.01.2018)

Požaduje se

- aktivní a pravidelná účast.

- příprava referátu k textu, který na dané hodině budeme diskutovat.

- příprava handoutu k referátu. Handout je třeba poslat vyučující týden před konáním referátu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (28.01.2018)

N. Luhmann, Essays on Self-Reference, New York 1990.

N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1998.

N. Luhmann, Láska jako vášeň. Paradigm Lost, Praha 2002.

N. Luhmann, Sociální systémy, Praha 2006.

N. Luhmann, Náboženství společnosti, Praha 2015.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK