PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Staroseverské mýty: Četba - ARL100316
Anglický název: Old Norse Myths: A Reading Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (07.02.2018)
Seminář poskytne účastníkům "blízké setkání třetího druhu" s vybranými severskými mýty formou podrobné četby primárních textů s komentáři a relevantními odbornými články. Cílem je nejen přímá zkušenost s primárním materiálem ve vší jeho syrovosti a bezprostřednosti a s jeho vnitřními souvislostmi, ale také s odbornou diskuzí na významná mytologická a rituální témata, jejichž rozšíření či spojitosti často přesahují oblast staroseverskou a otevírají tak obecně komparativní horizonty. Většina komentářů a článků je v angličtině, některé i v němčině (každého němčináře si budeme hýčkat). Znalost nebo alespoň základní vhled do staroseverštiny je vítaným bonusem, ale není podmínkou. Studenti se v rámci četby se také staroseverštinou alespoň rámcově seznámí. Jaké eddické písně budeme číst konkrétně mohou studenti ovlivnit na setkání na úvodní hodině.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (21.02.2018)

28. 2. Vyložíte, co se říká v úvodních textech (Dronke s. 255-269, von See s. 82-92) a poté budeme číst strofy 1-5 s oběma komentáři. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK