PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Náboženství a literatura: paradoxy posvátného v existenciální literatuře - ARL100315
Anglický název: Religion and Literature: Paradoxes of the Sacred in Existential Literature
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5802
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (08.02.2018)
Náboženství a literatura: paradoxy posvátného v existenciální literatuře

Tématem semináře je reflexe náboženské zkušenosti v románech 20. století.
Několik prvních setkání budeme věnovat metodologickým a filozofickým otázkám - vztahu náboženství a umění,
interpretaci fenoménu posvátného v literatuře, proměnám náboženství v kontextu moderní kultury, existenciálnímu
chápání víry v pohledu filozofie, psychologie a teologie XX. století, motivům paradoxu a prožitku Boží
nepřítomnosti v náboženské zkušenosti
Poté se budeme věnovat interpretaci pěti románů:
F. Kafka: Proces
F. Bernanos: Deník venkovského faráře
G. von Le Fort: Vytržení panny z Barby
G. Green: Jádro věci
S. Endo: Mlčení
Je třeba, aby všichni účastníci semináře tyto knihy přečetli.
Podmínkou atestu je aktivní účast na semináři a prezentace referátu k jednomu z těchto děl (event. po domluvě i
reflexi náboženské zkušenosti v jiném literárním díle).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK