PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Křesťanství 20. století - ARL100314
Anglický název: Christianity in 20th century
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5803
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (08.02.2018)
Křesťanství XX. století
Tématem semináře jsou proměny, jimiž prošlo západní křesťanství během XX. století. Nejprve se zamyslíme nad
společensko-historickým kontextem vývoje křesťanského myšlení, nad událostmi a společenskými jevy, na něž
jednotliví křesťanští myslitelé a myšlenkové proudy reagovali: dvě světové války a holocaust, sekularizace a
moderní ateismus, kulturní revoluce šedesátých let, sociální a politické tenze ve „třetím světě“, globalizace,
setkávání a konfrontace kultur a světových náboženství, postmoderna, politizace náboženství i zájem o spiritualitu.
Poté se budeme věnovat významným autorům a školám:
- vztah k modernímu myšlení (liberální teologie a modernismus)
- Bonhoeffer, nenáboženské křesťanství, teologie smrti Boha
- vliv M. Heideggera: Tillich a Rahner
- Teilhard de Chardin a procesuální teologie
- Reformní katolicismus a II. vatikánský koncil
- Ekumenismus a mezináboženský dialog
- Politická teologie a teologie osvobození
- „Náboženský obrat“ v postmoderní filozofii
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (08.02.2018)

Podmínkou atestu je aktivní účast na semináři, zpracování 3 - 5 stránkového referátu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (08.02.2018)

sekundární prameny:

R. Gibellini, TEOLOGICKÉ SMĚRY 20. STOLETÍ

T. Schoof: Aggiornamento na prahu 3. tisíciletí?

C. Arnold: Malé dějiny katolického modernismu

J. Vokoun: Postkritický proud v současné angloamerické teologii

J. Robinson: Čestně o Bohu

Primární prameny:

J. Patočka: Války XX. století a XX. století jako válka (in: Kacířské eseje)

K. Rahner: Základy křesťanské víry (zvl. II. oddíl: Člověk před absolutním tajemstvím)

K. J. Kuschel (ed.): Teologie 20. století (Antologie)

P. Teilhard de Chardin: Chuť žít (výbor)

P. Tillich: Odvaha být

J. B. Metz: Úvahy o politické teologii

W. Kasper: Teologie - součást naší doby

G. Ebeling: Podstata křesťanské víry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK