PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do religionistiky pro neoborové - ARL100311
Anglický název: Introduction to Religious Studies
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka volitelných předmětů
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (29.09.2017)

Cyklus přednášek je určen pro studenty nereligionistických oborů, kteří se nicméně při svém studiu s náboženstvím potkávají a potřebují vědět, jak s ním zacházet. Většina přednášek proto bude sledovat vztah náboženství k různým nenáboženským oblastem (politika, ekonomie, věda apod.) a bude ukazovat, v čem se náboženství s těmito oblastmi může prolínat, a v čem se od nich naopak liší, a na co si proto je třeba dát při studiu takovýchto interakcí pozor. Velký důraz bude kladen na rozptylování rozličných předsudků či zjednodušení, s nimiž se v souvislosti s náboženstvím lze často setkat u akademiků nereligionistů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (20.09.2017)

Zápočet bude možno získat za osmistránkovou písemnou práci na kterékoli z probíraných témat. Ideální jsou taková témata, v nichž student dokáže látku probíranou na přednáškách vztáhnout k nějaké problematice, s níž se setkává v rámci svého oboru.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (26.09.2017)

Probírána budou následující témata:

4. 10.  Náboženství a politika

11. 10.  Náboženství a materiálně-ekonomická rovina

18. 10.  Náboženství a násilí

25. 10.  Náboženství a věda

1. 11.  Magie a náboženství

8. 11.  Posvátné a profánní: jejich oddělení a prolínání

15. 11.  Mýtus I: Mýtus a dějiny

22. 11.  Mýtus II: Logika symbolů

29. 11.  Náboženská praxe I: rozdíl mezi teoretickou konstrukcí náboženství a reálnou praxí

6. 12.  Náboženská praxe II: praxe jako neintelektualistický způsob vytváření smyslu

13. 12.  Sekulární mýty a rituály dnes

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK