PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do religionistiky pro neoborové - ARL100311
Anglický název: Introduction to Religious Studies
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka volitelných předmětů
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (16.09.2017)

Cyklus přednášek je určený pro studenty nereligionistických oborů, kteří se nicméně při svém studiu s náboženstvím potkávají a potřebují vědět, jak s ním zacházet. Většina přednášek proto bude sledovat vztah náboženství k různým nenáboženským oblastem (politika, ekonomie, věda apod.) a bude ukazovat, v čem se náboženství s těmito oblastmi může prolínat, a v čem se od nich naopak liší, a na co si proto je třeba dát při studiu takovýchto interakcí pozor. Velký důraz bude kladen na rozptylování rozličných předsudků či naivních zjednodušení, s nimiž se v souvislosti s náboženstvím lze často setkat u akademiků nereligionistů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (16.09.2017)

Zápočet bude možno získat za desetistránkovou písemnou práci na kterékoli z probíraných témat. Ideální jsou taková témata, v nichž student dokáže látku probíranou na přednáškách vztáhnout k nějaké problematice, s níž se setkává v rámci svého oboru.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (16.09.2017)

Probírána budou následující témata:

  • Náboženství a politika
  • Mýtus a dějiny
  • Náboženství a materiálně-ekonomická rovina
  • Magie a náboženství
  • Posvátného a profánní: jejich oddělení a prolínání
  • Evoluční teorie a jejich meze
  • Náboženství a věda
  • Náboženská praxe I: rozdíl mezi teoretickou konstrukcí náboženství a reálnou praxí
  • Náboženská praxe II: praxe jako neintelektualistický způsob vytváření smyslu
  • Náboženství a násilí
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK