PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Terénní výzkum v religionistice - ARL100306
Anglický název: Field Research in Religious Studies
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Helena Exnerová
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Exnerová (08.02.2018)
Kurz je zamýšlen jako úvod do teorie a metodologie terénního výzkumu se zaměřením na promýšlení této antropologické metody ve vztahu k religionistické práci a na aplikaci a využití při práci s živými náboženstvími. Přednášková část bude kloubit tradiční přednášku, diskuzi nad dílčími úkoly a případovou laboratoř, ve které postupně budeme společně dávat terénnímu religionistickému výzkumu formu, tvar a tvář a zkoumat limity a restrikce této metody. Seminární část bude probíhat mimo fakultu – formou zúčastněných pozorování ve vybraných náboženských společenstvích.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Helena Exnerová (08.02.2018)

účast na hodinách a zúčastněných pozorování

průběžné plnění úkolů

závěrečná prezentace nebo článek

 

Přesné podmínky zápočtu budou probrány na první hodině.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Helena Exnerová (08.02.2018)

Coffey and Atkinson, Making sense of qualitative data, London: Thousand Oaks, 1996

DeWalt and DeWalt, Participant Observation: A Guide for Fieldworkers, Lanham: Altamira Press, 2011

Eller, Introducing Anthropology of Religion, London: Routledge, 2015

Geertz, The Interpretation of Culutures, New York: Basic Books, 1973

Harvey, Food, Sex and Strangers: Understanding religion as everyday life, Durham: Acumen, 2013

Hendl: Kvalitativní výzkum, Praha: Portál, 2005

Stöckelová a Ghosh, Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi, Praha: Slon, 2013

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Helena Exnerová (08.02.2018)


Předběžný rozpis přednášek:
21.2.: představení charakteru kurzu, podmínky zápočtu, náboženská situace v ČR
28.2.: Co znamená studovat religionistiku antropologicky?
7.3.: Skylly a Charybdy terénního výzkumu (etika, zúčastněné pozorování, otevřenost/uzavřenost)
14.3.: Specifika religionistického terénního výzkumu: problém mouchy na stěně, spirituální limity, reciprocita
21.3.: plán výzkumu, hledání výzkumné otázky a konstrukce terénního výzkumu
28.3.: technika zúčastněného pozorování
4.4.: další techniky získávání dat (interview, mapy, poznámky)
11.4.: vybrané termíny z prostřední žitého náboženství (konverze, lovebombing, charismatická autorita)
18.4. Kvantitativní výzkum, sociologické mapování, mediální sebeprezentace náboženských skupin
25.4. Metody kvalitativní analýzy a interpretace dat, interview
2.5. Zpracovávání dat, metoda psaní odborných výstupů
9.5. Představení výzkumu formou článku či prezentace
16.5. Zhodnocení kurzu, rekapitulace, diskuze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK