PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Buddhistická filosofie - ARL100300
Anglický název: Buddhist Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (26.09.2016)

J. Holba, ÚfaR

Anotace: Buddhistická filosofie

Cílem kursu je uvést zájemce pomocí přednášek (případně seminářů) do buddhistické filosofie. Budeme se zabývat
metafyzikou rané buddhistické abhidharmy, buddhistickým filosofem Nágárdžunou (asi 2–3. stol. n. l.), patrně
nejvýznamnějším buddhistickým filosofem vůbec. Dále se zaměříme na buddhistický koncept apóha v kontextu velmi
ostrého, zajímavého a dlouhého sporu ohledně statutu obecnic, který probíhal od 6. st. n. l. mezi buddhistickými
nominalisty a jejich realistickými protivníky bráhmanské školy njája. V tomto kontextu se seznámíme i se základy filosofie
jazyka ve staré Indii.

Literatura:

Bondy, E., Poznámky k dějinám filosofie 1. Indická filosofie, druhé, opravené vyd., Praha: SPVČ – Vokno, 1997.
Garfield, J., The Fundamental Wisdom of the Middle Way, New York – Oxford: Oxford University Press, 1995.
Gowans, Ch. W., Philosophy of the Buddha, London: Routledge, 2003.
Holba, J. (ed.), Nágárdžuna. Filosofie střední cesty, Praha: OIKOYMENH, 2012.
King, R., Indian Philosophy, Edinburg: Edinburgh University Press, 1999.
Ronkin, N., Early Buddhist Metaphysics, London – New York: Routledge, 2005.
Ruegg, D. S., The Literature of the Madhyamaka School of Philosophy in India, Wiesbaden: Harrassowitz, 1981.
Siderits, M., Buddhism as Philosophy. An Introduction, Aldershot: Ashgate, 2007.
Siderits, M. – T. Tillemans – A. Chakrabarti (eds.). Apoha: Buddhist Nominalism and Human Cognition, New York:
Columbia University Press, 2011.
Williams. P. – A. Tribe, Buddhistické myšlení, přel. D. Zbavitel, Praha: ExOriente, 2011.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK