PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Chrámy předhelenistické Sýrie - ARL100234
Anglický název: Temples of Prehellenistic Syria
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRANTAL (21.11.2012)
Cílem kursu je představit nejdůležitější chrámové stavby a další typy bohoslužebných prostor v oblasti starověké Sýrie, které byly zbudovány v historických dobách před nástupem helénismu (cca 3000-300 př. Kr.). Výklad nepostupuje v sledu chronologickém, nýbrž geografickém, tj. po jednotlivých archeologicky prozkoumaných lokalitách. Postupně je pozornost věnována situaci v Eble, Mari, Ugaritu, Emaru, Alalachu, Terce, Tuttulu, Chalabu, Byblu, Sidónu a Amrítu. Archeologické poznatky jsou průběžně konfrontovány se svědectvími, které na dané téma vydaly starosyrské písemné prameny. Kromě podrobných informací o sakrální architektuře v uvedených starověkých městech je ponecháván prostor též povšechnějšímu nástinu dějin jejich novodobého archeologického odkrývání.
Kurs je díky své speciální povaze určen zájemcům, kteří již v průběhu svého předchozího studia nabyli alespoň základní znalosti o civilizacích starověkého Předního východu.
Literatura
Poslední úprava: UFRANTAL (21.11.2012)

Doporučená literatura:

Jean‑Claude Margueron, "Sanctuaires sémitiques." In: Jacques Briend - Édouard Cothenet (ed.), Supplément au Dictionnaire de la Bible, XI, Paris: Letouzey & Ané, 1991, sl. 1104‑1258.

Sanctuaires et clergés. Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1985.

Peter Werner, Die Entwicklung der Sakralarchitektur in Nordsyrien und Südostkleinasien: Vom Neolithikum bis in das 1. Jahrtausend v. Chr. München: Profil, 1994.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRANTAL (20.11.2012)

Atest (kolokvium) probíhá formou skupinové diskuse o odpřednesené látce a jejích dílčích aspektech.

Sylabus
Poslední úprava: UFRANTAL (21.11.2012)

1. Prolegomena

2. Ebla

3. Mari

4. Ugarit

5. Emar

6. Alalach

7. Terqa

8. Tuttul

9. Chalab

10. Byblos

11. Sidón

12. Amrít

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK