PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Křesťanství a mezináboženský dialog - ARL100147
Anglický název: Christianity and Interreligious Dialogue
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (12.09.2008)
V semináři, určeném především pro studenty religionistiky (a výjimečně pro vážné zájemce z jiných oborů) a volně
navazujícím na kurs Křesťanství, budeme v diskusích k referátům hledat odpovědi především na tyto otázky:

1) Mezináboženský dialog je imperativem dneška; může se stát předmětem religionistického zkoumání? Jaké formy
vzájemného kontaktu náboženských systémů známe z dějin náboženství, jaké další jsou ještě myslitelné? Co znamená
?dialog mezi náboženstvími?, jaké podoby, úrovně a cíle může mít? Co je jeho předpokladem a co ho ohrožuje, resp.
znemožňuje? (Téma dialogu v soudobé filozofii)

2) Křesťanství se zdá být ? alespoň dnes ? nejvíce iniciativní v mezináboženském dialogu. Je tomu tak opravdu? Jak se v
dějinách vyvíjel vztah křesťanství k ostatním náboženstvím? Existovala a existuje nějaká reciprocita na straně ostatních
světových náboženství (ochota k dialogu s křesťanstvím)?

3) Jakých paradigmat křesťanství se dotýká ?mezináboženský dialog?? (Kam až může křesťanství jít v tomto dialogu, aniž
by ztratilo svou vlastní identitu a popřelo svá východiska?) Z jakých filozofických a teologických předpokladů vycházejí
křesťanské teorie mezináboženského dialogu (Rahnerova teorie o anonymních křesťanech, Boublíkova o anonymních
katechumenech, dokumenty II. vatikánského koncilu, Tillichovo chápání náboženství, Hickova teorie náboženského
pluralismu, Panikkarova trojiční teorie,Thiemannova aplikace Lutherovy teologie kříže apod.). Exklusivismus, inklusivismus,
pluralismus, perspektivismus ? jaké přístupy k vztahům mezi náboženstvími jsou ještě myslitelné?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK