PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Léčebné rituály - ARL100125
Anglický název: Healing Rituals
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (26.02.2012)

Léčebné rituály patří celosvětově k jedné z nejrozšířenějších rituálních forem. Antropologové měli již mnohokrát
možnost ukázat, že tyto rituály často opravdu fungují a pacientům dokáží pomoci. V tomto kursu se z pozic
západních teorií rituálu a symbolů pokusíme porozumět tomu, na čem se fungování léčebných rituálů zakládá.
Seznámíme se s nejpřínosnějšími interpretacemi rituální účinnosti, jaké antropologové v uplynulých 50 letech
nabídli. Zamyslíme se i nad tím, co lze z fungování léčebných rituálů vyvodit pro přístup k léčení v našem
západním světě.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (22.09.2013)

Konkrétní program bude stanovován z týdne na týdne v závislosti na průběhu diskusí a bude zveřejňován na Moodlu včetně příslušných zadaných textů a dalších instrukcí. Na semináři budeme číst mj. většinu z následujících textů:

  • Victor Turner, "A Ndembu Doctor in Practice", in The Forests of Symbols, Ithaca - London: Cornell University Press, 1967, s. 359-93
  • Claude Lévi-Strauss, "Čaroděj a jeho magie" a "Účinnost symbolů", in Strukturální antropologie, př. J. Vacek, Praha: Argo, 2006, s. 149-181
  • Carol Laderman, "The Ambiguity of Symbols in the Structure of Healing", Social Science and Medicine 24 (1987): 293-301
  • James Dow, "Universal Aspects of Symbolic Healing: A Theoretical Synthesis", American Anthropologist 88 (1986): 56-6
  • Geoffrey Samuel, "The Effectiveness of Goddesses, or How Ritual Works, Anthropological Forum 11 (2001): 73-90
  • Laurence Kirmayer, "Healing and the Invention of Metaphor", Culture, Medicine and Psychiatry 17 (1993): 161-195
  • Daniel E. Moerman, "Anthropology of Symbolic Healing", Current Anthropology 20 (1979): 59-66
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (22.09.2013)

Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Ke každému článku bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v článku řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási "pojistka", která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře "dojde dech". Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: UFRCHLUP (22.09.2013)

Seminář je primárně určen pro studenty navazujícího magisterského studia religionistiky. Proto je prerekvizitou pro zápis virtuální předmět AVIR00027, který studijní oddělení automatick zapisuje všem studentům navazujícího magisterského studia. Studentům bakalářského studia religionistiky bude účast povolena jen v případě, že se v roce 13/14 chystají uzavřít studium a přihlásit se do studia magisterského. Pro studenty jiných oborů je seminář z kapacitních důvodu uzavřen.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK