Náboženství Keltů II - ARL100116
Anglický název: Celtic Religion II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100061
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (02.07.2007)
Úvod do náboženství Keltů.
Literatura
Poslední úprava: UFRANTAL (16.10.2013)

Povinná literatura:

Miranda Jane Green, Exploring the World of the Druids. London: Thames & Hudson, 1997.

 

Doporučená literatura:

Miranda Jane Green, Dictionary of Celtic Myth and Legend. London: Thames & Hudson, 1992.

Proinsias Mac Cana, Celtic Mythology. London: Chancellor, 31996.

Bernhard Maier, Lexikon der keltischen Religion und Kultur. Stuttgart: Kröner Verlag, 1994. [Angl. překl.: Dictionary of Celtic Religion and Culture. Woodbridge: Boydell & Brewer, 1997.]

Bernhard Maier, Die Religion der Kelten: Götter - Mythen - Weltbild. München: C. H. Beck, 2001.

Alwyn Rees - Brinley Rees, Celtic Heritage: Ancient Tradition in Ireland and Wales. London: Thames & Hudson, 1961.

Jan de Vries, Keltische Religion. Die Religionen der Menschheit 18; Stuttgart: Walter Kohlhammer, 1962. [Franc. překl.: La religion des Celtes. Paris: Payot, 1963.]

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRANTAL (16.10.2013)

K získání atestu formou ústní zkoušky je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: UFRANTAL (16.10.2013)

1. Posvátné nauky

1.1 Teologie: koncepce božství (klidový stav, ikonická "zdrženlivost", tzv. genii cucullatifeth fiada a brat), "potrojná teologie", antropomorfní a zoomorfní reprezentace, božské metamorfózy a jejich transpozice na postavy héroů.

1.2 Kosmologie: kosmogonický charakter Lebor Gabála Érenn, elementární kosmické síly ("živly"), pentadický obraz světa, kosmický řád a jeho garance, fragmenty kolektivní eschatologie.

1.3 Antropologie: fragmenty antropogonie, stavovská a individuální etika (observance tzv. geasa), héroický ideál.

1.4 Thanatologie: otázka průkaznosti, resp. neprůkaznosti nauky o metempsychóze, koncepce tzv. sídu, "nešťastné" a "šťastné" zásvětí, tradice o cestách do zásvětí.

2. Kult

2.1 Bohoslužebné prostory: generické pojmy, onomastická a archeologická evidence, posvátné okrsky ve volné přírodě (háje, vodní zřídla, toky a plochy, jeskyně), uměle konstruované sakrální stavby, asimilace megalitických objektů, zřizování posvátných «náspů» (tzv. Viereckschanzen) a chrámů, jejich typy, dispozice a orientace, vliv klasické antiky na keltskou sakrální architekturu.

2.2 Bohoslužební aktéři: společenský statut, noviciát, sacerdotální stavy (druidové, bardové, vatové), jejich specifické pravomoci a společné znaky, kněžství žen, transformace bardů do kolégia filidů v Irsku po christianizaci.

2.3 Bohoslužebné symboly: výtvarné a nevýtvarné idoly podle svědectví písemných pramenů a archeologické evidence.

2.4 Obětní praxe: bohoslužebné (krvavé, nekrvavé, předkladné), záslibné (tzv. votivní dary), expiační a věštebné oběti, "desátky" (jižní Galie), otázka lidské oběti a tzv. "kultu lebek".

2.5 Bohoslužebné slavnosti: čas profánní a posvátný, keltské kalendáře, čtveřice výročních svátků (samainimbolcbeltainelugnasad) podle irské evidence.

2.6 Divinace: typy technické divinace (oiónomancie, kléromancie, kapnomancie, oniromancie, nekromancie) a ordál.

2.7 Magie: starověké inkantační texty, literární využití "magické situace" ve středoirském a středovelšském písemnictví, cerd cumainn a jeho typy (tzv. magie "písma", "slova", "pohledu" atd.).

2.8 Přechodové rituály: narození, iniciace do dospělosti, sňatek, exkomunikace, pohřeb.