PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Buddhismus II - ARL100112
Anglický název: Buddhism II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
Záměnnost : ARL100063
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRHOLBA (26.09.2011)

Základní úvod do buddhismu.

Tento kurs má za cíl uvést posluchače do rozsáhlé a komplexní tradice nazývané buddhismus, jak se rozvíjela ve třech hlavních kulturních oblastech Asie až po dnešek, včetně jejího příchodu na Západ a podoby v současném světě. Studenti budou seznámeni se základními rysy různých buddhistických nauk a buddhistického myšlení, zvláštní pozornost bude věnována praxi a filosofickým aspektům buddhismu. Kurs je koncipován jako úvod, nepředpokládají se tudíž žádné předběžné znalosti tématu.

Literatura
Poslední úprava: UFRHOLBA (09.02.2012)

Předepsaná literatura: P. Williams, Buddhistické myšlení, přel. D. Zbavitel, Praha: ExOriente, 2011, s. 104-249.

Doporučená literatura:  D. Lopez, Příběh buddhismu, Brno: Barrister & Principal, 2003. (Pasáže věnované mahájáně.)

Šántidéva. Uvedení na cestu k probuzení, přel. Bhikkhu Dhammadípa, Praha: DharmaGaia, 2000.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRHOLBA (26.09.2011)

Znalost přednášených témat a předepsané literatury.

Kurs je atestován zkouškou v hodnotě 4 kreditů. Doporučuje se, aby studenti skládali zkoušky z Buddhismu I a Buddhismu II najednou až po absolvování látky letního semestru. Studenti se starším studijním plánem, kteří mají předepsanou jednu dvousemestrální zkoušku v hodnotě 6 kreditů, skládají obě zkoušky naráz až po druhém semestru a budou jim dohromady započítány jako jedna dvousemestrální zkouška.


Sylabus
Poslední úprava: UFRHOLBA (26.09.2011)

Mahájánový buddhismus: Počátky mahájány, původ a charakter mahájánových súter, pradžňápáramitová literatura, postava bódhisattvy, mahájánové filosofické školy (madhjamaka, jógáčára, tathágatagarbha, Chua-jen), pojetí Buddhy podle mahájány, cesta bódhisattvů, víra a uctívání v mahájáně (kulty buddhů a bódhisattvů), buddhismus v jižní, severní a východní Asii a na Západě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK