PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Antropologie náboženství - ARL100096
Anglický název: Anthropology of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2814
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (02.10.2012)
Cílem přednášek je představit nejzajímavější příspěvky antropologů druhé poloviny 20. století ke studiu náboženství. Kurs se nebude pokoušet o opravdu zevrubný přehled, který by nutně mohl být jen povrchní a heslovitý, nýbrž si vybere několik málo postav, jež pohled na náboženství ovlivnily nejvýznamněji: Clauda Lévi-Strausse, Edmunda Leache, Victora Turnera a Mary Douglas. Ve své druhé části se kurs zaměří na některá klíčová témata poválečné antropologie náboženství a bude je rozebírat napříč jednotlivými autory.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (23.10.2012)

Z kursu je možno složit zkoušku na základě zadané literatury, která bude společně se zkušebními okruhy zveřejněna na Moodlu (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2814).

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (28.08.2018)

1. 10.    Úvod
8. 10.    Lévi-Strauss I 
15. 10.  Lévi-Strauss II
22. 10.  Mary Douglas: Purity and Danger
29. 10.  Mary Douglas: Natural Symbols a pozdní díla
5. 11.    Victor Turner
12. 11.  Edmund Leach
19. 11.  Pojetí mýtu
26. 11.  Antropologie a psychologie
3. 12.    Primitivní mentalita
10. 12.  Pojetí rituálu
17. 12.  Antropologie a religionistika

Vstupní požadavky
Poslední úprava: UFRCHLUP (02.09.2010)

Kurs bude věnován až antropologii poválečné, její výklady však budou často kladeny do kontrastu i s klasiky starší antropologie, jejichž znalost bude kurs předpokládat. Z tohoto důvodu je důrazně doporučeno, aby studenti kurs navštěvovali až po absolvování Úvodu do religionistiky, v němž byli tito starší antropologové probráni.

Kurs je proto vhodný až pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK