PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Antropologie náboženství - ARL100096
Anglický název: Anthropology of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2814
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (02.10.2012)
Cílem přednášek je představit nejzajímavější příspěvky antropologů druhé poloviny 20. století ke studiu náboženství. Kurs se nebude pokoušet o opravdu zevrubný přehled, který by nutně mohl být jen povrchní a heslovitý, nýbrž si vybere několik málo postav, jež pohled na náboženství ovlivnily nejvýznamněji: Clauda Lévi-Strausse, Edmunda Leache, Victora Turnera a Mary Douglas. Ve své druhé části se kurs zaměří na některá klíčová témata poválečné antropologie náboženství a bude je rozebírat napříč jednotlivými autory.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (19.11.2018)

Povinná literatura (v rozsahu vymezeném v rozpisu otázek):

  • Bowie, Fiona, Antropologie náboženství, Praha: Portál, 2008
  • Douglas, Mary, Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, London – New York: Routledge, 20022 (19661)
  • Chlup, Radek, „Logika symbolů: Funkcionalistický strukturalismus Edmunda Leache“ [psáno pro Religio 19 (2011)]
  • Chlup, Radek, „Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Turnera I–II“, Religio 13/1 (2005): 3–28; 13/2 (2005): 179–197
  • Chlup, Radek, „Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I–II“, Religio 17/1–2 (2009): 3–35, 155–184
  • Leach, Edmund, The Essential Edmund Leach I–II, ed. by S. Hugh-Jones and J. Laidlaw New Haven – London: Yale University Press, 2000
  • Lévi-Strauss, Claude, Strukturální antropologie – dvě, př. J. Vacek, Praha: Argo, 2007
  • Obeyesekere, Gananath, „Medusa’s  Hair: An Essay on Personal Symbols and Religious Experience“, in Michael Lambek (ed.), A Reader in the Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell, 2002, s. 383–97
  • Turner, Victor, Průběh rituálu: Struktura a antistruktura, Brno: Computer Press, 2004 (angl. orig. Ritual Process: Structure and Antistructure, Chicago: Aldine Publishing, 1969)

Pro zájemce uvádím a dávám ke stažení ještě další nepovinné tituly:

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (19.11.2018)

Otázky a literatura ke zkoušce

1) Claude Lévi-Strauss

2) Mary Douglas

3) Victor Turner

4) Edmund Leach

5) Primitivní mentalita

6) Antropologie a psychologie

7) Mýtus

8) Rituál

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (19.11.2018)

1. 10.    Úvod
8. 10.    Lévi-Strauss I 
15. 10.  Lévi-Strauss II
22. 10.  Mary Douglas: Purity and Danger
29. 10.  Mary Douglas: Natural Symbols a pozdní díla
5. 11.    Victor Turner
12. 11.  Edmund Leach
19. 11.  Pojetí mýtu
26. 11.  Přednáška odpadá
3. 12.    Antropologie a psychologie
10. 12.  Primitivní mentalita
1ý. 12.  Pojetí rituálu
7. 1.     Antropologie a religionistika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK