PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologie náboženství - ARL100096
Anglický název: Anthropology of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2814
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (02.10.2012)

Cílem přednášek je představit nejzajímavější příspěvky antropologů druhé poloviny 20. století ke studiu náboženství. Kurs se nebude pokoušet o opravdu zevrubný přehled, který by nutně mohl být jen povrchní a heslovitý, nýbrž si vybere několik málo postav, jež pohled na náboženství ovlivnily nejvýznamněji: Clauda Lévi-Strausse, Edmunda Leache, Victora Turnera a Mary Douglas. Ve své druhé části se kurs zaměří na některá klíčová témata poválečné antropologie náboženství a bude je rozebírat napříč jednotlivými autory.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (23.10.2012)

Z kursu je možno složit zkoušku na základě zadané literatury, která bude společně se zkušebními okruhy zveřejněna na Moodlu (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2814).

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (25.09.2016)

3. 10.    Úvod
10. 10.  Lévi-Strauss I 
17. 10.  Lévi-Strauss II
24. 10.  Mary Douglas: Purity and Danger
31. 10.  Mary Douglas: Natural Symbols a pozdní díla
7. 11.    Victor Turner
14. 11.  Edmund Leach
21. 11.  Pojetí mýtu
28. 11.  Antropologie a psychologie
5. 12.    Primitivní mentalita
12. 12.  Pojetí rituálu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: UFRCHLUP (02.09.2010)

Kurs bude věnován až antropologii poválečné, její výklady však budou často kladeny do kontrastu i s klasiky starší antropologie, jejichž znalost bude kurs předpokládat. Z tohoto důvodu je důrazně doporučeno, aby studenti kurs navštěvovali až po absolvování Úvodu do religionistiky, v němž byli tito starší antropologové probráni.

Kurs je proto vhodný až pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK