Fenomén modlitby u Friedricha Heilera (Seminář k fenomenologii náboženství) - ARL100080
Anglický název: The Phenomenon of Prayer in the Thought of Friedrich Heiler (Phenomenology of Religion - A Seminar)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5653
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LYCKM2AF (07.02.2018)
Práce v semináři se zaměří na rozbor jednoho ze stěžejních děl významného německého fenomenologa náboženství Friedricha Heilera "Modlitba". Práce je studentům dostupná v redukovaném anglickém překladu na moodlu, pro zájemce se znalostí němčiny je možné zajistit i původní německý (rozsáhlejší) text. Pro Heilera je modlitba ústředním fenoménem všech náboženství a pochopením tohoto fenoménu je podle něho možné se přiblížit i k pochopení podstaty náboženství jako takového. Studenti se seznámí s Heilerovou typologií modlitby (primitivní, rituální, filosofická, mystická, prorocká atd.), jejími předpoklady (typologie náboženství) a nakonec i Heilerovým pokusem o vystižení podstaty modlitby. Půjde případně i o zasazení této problematiky do širšího kontextu Heilerova fenomenologického konceptu náboženství, jak jej rozvrhl ve své největší syntetické práci Jevové formy a podstata náboženství.
Literatura
Poslední úprava: LYCKM2AF (07.02.2018)

Literatura:

a/ povinná:

Friedrich Heiler, Prayer. A Study in the History and Psychology of Religion, Oxford University Press, New York 1997 (anglický překlad německého originálu, viz níže) (moodle)

resp.

Friedrich Heiler, Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung, Verlag von Ernst Reinhardt, München 1918


b/ doporučená:

Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1961

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: LYCKM2AF (07.02.2018)

Semestrální seminář je hodnocen zápočtem. Zápočet je podmíněn aktivní účastí na semináři, vypracováním písemného referátu na téma zadané vedoucím semináře a jeho případnou ústní prezentací v semináři.